Vytisknout

V rámci aplikace Finance jsou pokryty potřeby zaměstnanců podniků v pozici fakturantů, ekonomů, účetních, podnikových manažerů atp. Tato sekce poskytuje důležité informace o aktuálním stavu financí podniku, a to především z hlediska pohybu financí mezi daným podnikem a jeho okolím. Mimo jiné poskytuje možnost správy finančních agend subjektů bez ohledu na jejich velikost, právní formu organizace a organizační strukturu. Pro pokrytí potřeb zaměstnanců podniku zajišťuje tato sekce veškeré základní funkce nutné pro správu financí, a to z hlediska faktur vydaných, faktur přijatých, bankovních výpisů, podnikových pokladen, párování bankovních výpisů, správu finančního saldokonta, analýzy nebo homebankingu skrze webové rozhraní. Přínosem je dostupná online informace o globálním stavu financí podniku i o stavu finančního vypořádání jednotlivých obchodních případů. 

Z hlediska funkcionality poskytuje MAGIS FI-Web Finance běžné technologie pro správu této problematiky na úrovni pořízení a úpravy finančních dokladů, správy dokladových řad, jejich modifikace pro přizpůsobení chování systémů, které vyhovuje konkrétním podnikům, možnost párování dokladů z hlediska vazeb mezi fakturami přijatými a vystavenými doklady příjmu a to až do úrovně jednotlivých položek těchto dokladů, evidenci daňových položek a vytvoření podkladů pro daňové nebo kontrolní hlášení s možností odeslání na daňový portál, evidenci a odesílání EET, možnost tisku finančních dokladů, výstupní analýzy, sledování saldokonta dle různých kritérií, možnosti propojení (odeslání) dokladů na systémy třetích stran a nebo také kontace dokladu podle volitelných parametrů za účelem vytvoření účetních vět.

Konkrétní aplikované funkce

Přednosti aplikace Finance