Do modulu Finance bylo zařazeno Upravené přiznání DPH pro rok 2010 a také Souhrnné hlášení 2010. Zároveň byl přidán Export těchto dokumentů na portál veřejné správy, nebo jejich odeslání prostřednictvím datové schránky.