Aplikace MAGIS rozšiřuje nyní možnosti pro automatické ověřování kredibility odběratelů. V rámci aplikace byla zakomponována již dříve možnost ověření kredibility zákazníka z adresáře aplikace MAGIS přímým přístupem na službu Octopus. Tato služba je provozována společností DC Group.

V současné době byla možnost prověření zákazníka rozšířena o přístup na službu CreditCzech.

Dále jsme rozšířili aplikaci MAGIS o periodické a automatické vyhodnocování rizikovosti zákazníků zařazením automatické kontroly s využitím výše zmíněné služby. Pokud je firma označena jako riziková, je proveden příslušný záznam v aplikaci MAGIS a s příslušným dopadem na zpracování obchodního případu.