Naše společnost dlouhodobě nabízí svým zákazníkům využívání našich aplikací formou pronájmu. Pokud si zákazník pořídí softwarovou aplikaci tímto způsobem, neplatí jednorázový poplatek za licence software, ale pravidelnou částku za její pronájem po dobu používání této aplikace. Součástí pronájmu jsou i vymezené služby spojené s pronajatou aplikací.

Pronájem standardních aplikací využívají naši zákazníci již řadu let u aplikací typu Účetnictví, Zásobování a prodej. Nyní nabízíme také pronájem aplikací určených pro řízení výrobních procesů.