Vytisknout

Pro výrobce, kteří mají jako vstup role papíru, jsme doplnili komfortní programové nástroje pro „plánování materiálu – rolí“. Nástroje jsou určeny pro management výroby (dispečer, plánovač) a umožňují k vybrané skupině výrobních příkazů (výrobní dávka  – souběh) s obdobnými požadavky na materiál vypočítat podle materiálových norem spotřebu papíru (v daném případě po jednotlivých vrstvách lepenky), a to případně v různých alternativách z hlediska použitého typu použitelného materiálu (zohledněna kvalita a rozměry). Takto připravený požadavek je konfrontován se stavem skladů materiálu a ve finále je předán do skladu a je provedena rezervace materiálu, a to podle konkrétních čísel rolí.

Modul předpokládá vedení příslušné skladové evidence s přesností podle čísel rolí, což příslušný modul aplikace MAGIS CB umožňuje.