Od 1.ledna 2016 vzniká všem plátcům DPH nově zákonná povinnost podávat tzv. „Kontrolní hlášení DPH“. V aplikaci MAGIS již brzy bude k dispozici příslušná funkce. 

Tato povinnost bude obnášet pro řadu firem poskytnutí vyjmenovaných údajů z vystavených i přijatých daňových dokladů a včetně zjednodušených daňových dokladů správci daně. Kontrolní hlášení bude možné podávat pouze v elektronické podobě a ve struktuře předepsané správcem daně. Kontrolní hlášení nenahrazuje hlášení DPH. Podrobnosti týkající se Kontrolního hlášení DPH včetně vyjmenování povinných subjektů jsou uvedeny na portálu Finanční správa.

Aby pro uživatele aplikací MAGIS byla tato nová povinnost co nejsnáze splnitelná, doplníme do aplikace MAGIS novou specifickou funkci „Kontrolní hlášení“. Tato funkce bude generovat po zpracování daňové uzávěrky v aplikaci MAGIS datový soubor ve formátu způsobilém pro předání správci daně. Pro uživatele aplikací MAGIS tak tato nová povinnost nebude představovat žádnou větší zátěž, nežli je běžné zpracování daňových dokladů a hlášení DPH. Funkce „Kontrolní hlášení“ bude k dispozici v předstihu pro otestování do konce měsíce listopadu 2015 a bude součástí verzí MAGIS 2016 (modul FI Finance).