Od 1.ledna 2016 vzniká všem plátcům DPH nově zákonná povinnost podávat tzv. „Kontrolní hlášení DPH“. V aplikaci MAGIS je k dispozici příslušná funkce, která vyplnění tohoto dokumentu usnadní a automatizuje. 

Tato povinnost obnáší pro řadu firem poskytnutí vyjmenovaných údajů z vystavených i přijatých daňových dokladů (a včetně zjednodušených daňových dokladů) správci daně. Kontrolní hlášení bude možné podávat pouze v elektronické podobě a ve struktuře předepsané správcem daně. Kontrolní hlášení nenahrazuje hlášení DPH. Podrobnosti týkající se Kontrolního hlášení DPH včetně vyjmenování povinných subjektů jsou uvedeny na portálu Finanční správa.

V souvislosti s popsanou změnou je od  4.12.2015 na vyžádání k dispozici testovací verze modulu MAGIS FI Finance verze UniPaaS-2016. Testovací verze slouží hlavně k otestování funkce pro vytváření a předávání Kontrolního hlášení DPH a je možné tak otestovat v předstihu předávání Kontrolního hlášení do testovacího portálu daňové správy. Otestování bude možné např. odesláním uzávěrky daňových dokladů za měsíc 11/2015. Postup je k dispozici současně s testovací verzí FI UniPaaS 2016.
V průběhu ledna bude dále k dispozici konečná verze FI 2016 UniPaaS, která bude Kontrolní hlášení generovat. Finální verzi obdrží všichni smluvní zákazníci v rámci stávajících smluvních vztahů (servisní smlouva, pronájem software). Ostatním bude nabídnuta jednorázová aktualizace stávajících aplikací. Popsaná funkce bude standardní součástí verzí MAGIS UniPaaS 2016. 

 

Podrobnosti k některým změnám v aplikaci MAGIS FI 2016 vyplývající ze změn zákona od 1:1.:

  • Bude odpovědností uživatele zajistit předepsané náležitostí prvotních daňových dokladů. Např. všechny daňové doklady nad uvedený limit (10 tis. CZK) vystavené pro plátce DPH musí obsahovat DIČ tuzemského plátce (přesněji osoba povinná k DPH), tedy např. i pokladní doklady. Řadu kontrol provede přímo aplikace MAGIS, čímž usnadní dodržení těchto pravidel.
  • Vybrané doklady ve speciálním režimu bude třeba odlišit, např. cestovní služby, prodej použitého zboží. Toto bude řešeno novými příznaky dokladů, které budou součástí pořizování dokladů ve verzi 2016 (Faktura vydaná, Faktura přijatá, Pokladní doklad, Interní doklad a doklady odvozené).  
  • Na přijatých fakturách a výdejových dokladech z pokladny bude doplněn nový údaj Evidenční číslo daňového dokladu. Údaj bude inicializován podle údaje variabilní symbol, ale může se od tohoto údaje lišit. Uvedený údaj z prvotního obdrženého dokladu bude muset být pořízen /importován/ zcela totožně, tedy včetně pomlček, počtu nul i dalších případných znaků. Evidenční číslo u vystavených dokladů bude v MAGIS shodné (až na výjimky) s číslem daňového dokladu.
  • Na základě stávající evidence daňových dokladů a výše uvedených rozšíření bude generován předávací soubor (XML), který uživatel použije pro odeslání na portál daňové správy (doporučený postup), eventuálně je možné použít k předání i datovou schránku. Portál daňové správy provede v rámci upload souboru online kontrolu formální správnosti předávaného formátu souboru a současně umožní tisk Kontrolního hlášení. Doporučujeme věnovat pozornost zpětným hlášením na tomto portálu a obsahu tiskového formuláře.