AKTUALIZOVÁNO - Počínaje od listopadu 2016 je k dispozici aplikace MAGIS verze 2017 se zabudovanými funkcemi pro hlášení tržeb na portál EET.

 

Jak je hlášení EET zabudováno do aplikace  MAGIS ?

Stávající uživatelé aplikací MAGIS si funkcí EET možná ani nevšimnou a je pro ně velmi jednoduché. Automatické vygenerování a odeslání záznamu do EET je zabudováno do aplikaci MAGIS ZA verze 2017, a to do funkcí, které stávající uživatelé znají a nemusí tak nic dalšího řešit. EET je zakomponováno do funkcí Pokladní prodej a do Platby skladového dokladu (dodacího listu). Dále pak je EET zahrnuto v rámci funkce pro vystavení pokladního dokladu (FI Finance - Pokladna - Pokladní doklad).  

Nové verze aplikací včetně EET je možné otestovat v předstihu, zájemci i uživatelé aplikací MAGIS nechť kontaktují obchodní oddělení nebo přiděleného konzultanta.

 

Jak to bude s verzemi aplikací MAGIS a funkcemi pro podporu EET ?  

Hlášení EET je standardní součástí MAGIS Lite verze 2017 a MAGIS PRO verze 2017. Uživatelé, kteří stále provozují starší  verze aplikací MAGIS (verze 9), by si měli zajistit aktualizaci příslušných aplikací. Funkce pro EET mohou být zahrnuty v některých případech také do starších aplikací MAGIS verze 9. Zakomponování EET bude v takových případech řešeno individuálně (po dohodě a individuální úpravou).  

Uživatelé, kteří mají aplikace pronajaté nebo mají aktualizace aplikací zajištěny servisní smlouvou, obdrží verze 2017 včetně EET automaticky a v rámci pronájmu nebo v rámci servisního paušálu (pokud aktualizace zahrnuje). 

 

Co musím pro EET udělat a jaké mohu využít technické vybavení ? 

Je třeba mít nainstalovány nové verze aplikací MAGIS ver. 2017. Pokud tyto nemáte, je vhodné si je vyžádat. 

Aplikace MAGIS jsou určeny pro PC stanice typu WIndows (speciální funkce jsou i pro jiná provozní prostředí).  PC pracoviště pro provoz funkcí MAGIS s podporou EET musí splňovat následující podmínky: 

  • PC s operačním systémem Windows 7 a vyšším (XP již není možné využít), 
  • instalovaný Microsoft .NET Framework 4.5 a vyšší (instalaci může provést konzultant současně s instalací nové verze MAGIS), 
  • tiskárna pro tisk účtenky (předpokládáme u stávajících instalací MAGIS využít stávající tiskárnu), 
  • trvalé připojení k internetu. 

Před zahájením provozu EET je třeba se registrovat u Finanční správy a vyžádat si přihlašovací údaje. Toto je možné buďto osobně návštěvou na úřadu, nebo elektronicky, postup registrace je popsán zde ...