Vytisknout

Aktualizace MAGIS v souvislosti s legislativními změnami od 1.10.2019 je pro Vás připravena.

 

Vážení uživatelé aplikací MAGIS,

 

chtěli bychom Vás informovat, že od 1.10.2019 dochází k níže uvedeným legislativním změnám, které mají, mimo jiné, dopad také na Vámi používaný ekonomický software MAGIS. Pro zajištění souladu ekonomického software MAGIS s platnou legislativou jsme pro Vás připravili aktualizaci dotčených modulů MAGIS.

Všichni zákazníci s uzavřenou servisní smlouvou včetně pravidelných aktualizací mají tuto mimořádnou aktualizaci součástí servisní smlouvy. Stejně tak zákazníci, kteří využívají moduly MAGIS v režimu pronájmu mají aktualizaci zahrnutou v ceně pronájmu.

Všichni ostatní zákazníci, kteří chtějí aktualizovat software MAGIS mohou požádat o jednorázovou aktualizaci. Podmínkou pro tuto aktualizaci je používat verzi 2019 nebo si ji v rámci této mimořádné aktualizace objednat. Pro bližší informace k ceně jednorázové aktualizace nás prosím kontaktujte

Přehled hlavních změn:

1. Nová XML struktura kontrolního hlášení DPH

Všechna kontrolní hlášení nebo následná kontrolní hlášení DPH podávaná od 1. 10. 2019 musí být podána pouze prostřednictvím nové XML struktury kontrolního hlášení DPH a to bez ohledu na období, za které je kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení podáváno.

2. Pravidla zaokrouhlování dokladů od 1.10.2019

S novelou zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, účinnou od 1. 4. 2019, došlo ke změně výpočtu DPH z koncové částky, ale i ke zrušení možnosti zaokrouhlování vypočtené DPH na celé koruny. Dne 1. 10. 2019 uplynula doba 6měsíčního přechodného období, kdy bylo možné postupovat podle původních pravidel, a nová pravidla pro výpočet DPH a jejího nezaokrouhlování jsou všeobecně platná pro všechny plátce DPH.

  

 DATA-Software spol. s r.o.