Vytisknout

Modul řeší automatizovanou komunikaci mezi informačními systémy výrobce – uživatele aplikace MAGIS (MAGIS CB / MAGIS PRO) na straně jedné a jeho dodavateli a odběrateli na straně druhé. Komunikace probíhá výměnou strukturovaných zpráv s potvrzením a probíhá přes centrálu SCM. Komunikace není závislá na systému, který používá protistrana.

V současné době aplikace MAGIS CB zpracovává nebo vytváří následující typy zpráv:

Výměna zpráv a jejich zpracování na straně aplikace MAGIS probíhá automaticky. Zprávy představují většinou soubory s definovanou strukturou. Příslušné úlohy na straně aplikace MAGIS jsou provozovány jako bezobslužné v režimu serverové služby.

 

scm_schema