Vytisknout

Aplikace Účetnictví je zdrojem životně důležitých informací o hospodaření a majetku podniku. Představuje vrcholový modul ekonomického subsystému. Zajišťuje získávání a kontrolu dat ze všech částí systému MAGIS, kde vznikají účetní položky, případně umožňuje převzetí účetních položek ze subsystémů mimo MAGIS, provádí aktualizaci stavů na účtech, hlavní knihy a veškerých souvisejících výkazů.

Účetní modul je určen pro vedení podvojného účetnictví firem bez ohledu na jejich velikost a dále pro sledování saldokonta, ekonomické plánování a provádění kalkulací. Složitost organizačního uspořádání a podrobnost sledování nákladových struktur v rámci podniku není přitom rozhodující. Modul zajišťuje veškeré základní funkce účetnictví (účtová osnova, účetní doklady, deník, hlavní kniha, rozvaha, předvaha, bilance, výkaz zisků a ztrát, ostatní výkazy, saldokonto), a dále zpracování plánových stavů účtů a z nich odvozených ukazatelů.

Modul podporuje různě složité organizační uspořádání v podniku a podporuje funkce pro řešení vzájemných účetních a ekonomických vazeb mezi útvary (kontroling). 

 

Přednosti aplikace MAGIS Účetnictví