Vytisknout

Aplikace Zásobování je určena pro skladníky, plánovače zásob výrobních podniků nebo pro skladovou a prodejní evidenci zásob obchodních firem, expedienty, zadavatele rezervačních zakázek, prodejce a podnikové manažery. Umožňuje vést evidenci zásobovacích nebo prodejních skladů na základě vybrané metodiky evidence skladových zásob, příjem položek na sklad, evidence pohybů skladových položek, výdej mezi sklady, maloobchodní či velkoobchodní prodej či přesun zásob mezi sklady včetně vystavení potřebných dokladů vstupu, prodeje a dalších. Poskytuje možnost vést evidenci až do té úrovně podrobnosti, která je požadována v rámci zpracování oběhu zásob podniků. Programové vybavení lze přizpůsobit typu skladu pro maloobchodní, velkoobchodní i zásobovací jednotky.Uživatel má možnost zobrazovat statistiky o pohybech ve skladech za uplynulá období pro následné zpracování marketingových informací. Systém poskytuje pružnou tvorbu prodejních cen, možnost rezervování položek skladu pro konkrétní zákazníky odběratelů, vystavování prodejních dokladů ze zakázek, provádět platby nebo fakturaci online. Dále poskytuje možnost vytváření inventur nebo uzávěrek skladu anebo také přecenění skladové zásoby včetně možnosti zahrnout do přecenění doklady, pohyby a další entity systému.

 

Co aplikace umožňuje

Přednosti aplikace MAGIS Zásoby