Vytisknout

Aplikace MIS QlikVoew pro manažerskou analýzu dat upravená pro potřeby výrobce kol. Aplikace navázala na předchozí někalikaleté používání aplikace MAGIS PRO pro skladování, prodej a účetnictví. 

Aplikace MIS byla ve firmě 4EVER implementována po několikaletém provozování podnikové aplikace MAGIS PRO, kdy byl zájem vedení firmy analyzovat uživatelsky přívětivými prostředky historie dat a informací uložených v podnikové databázi aplikace. Aplikace MIS tak doplnila stávající reporting zahrnutý již v podnikové aplikaci o pokročilé analytické nástroje z kategorie Business Intelligence určené pro pokročilou datovou analýzu.

Informace zobrazované pomocí aplikace MIS jsou čerpány z datového skladu, který je automaticky (denně) plněn a aktualizován na základě změn v podnikovém informačním systému. Uživatel pracuje s aplikací prostřednictvím přehledných panelů, které jsou dvojího typu – panely vstupních filtrů a panely výstupních informací.

Panel pro zadání filtrů (viz obrazovka níže) umožňuje provádět snadnou změnu rozsahů sledovaných dat v pohledech aplikace MIS. Velmi snadno lze zvolit libovolnou kombinaci zobrazených ukazatelů pro nastavení filtru – pohledu na data, tyto změny se okamžitě promítá do následujících výstupních panelů, které pak nesou požadovanou informaci.

4ever_mis_uvod

Jednotlivé výstupní panely si volí uživatel prostřednictvím záložek v horní liště, vykreslení grafu či tabulky je díky technologii „paměťové analýzy“ vždy okamžité bez ohledu na složitost kombinací datových filtrů.

Poznámka: Údaje v následujících výstupních panelech jsou ilustrativní a neobsahují reálná data.

 

Příklad panelu regionální analýzy prodeje podle států – krajů – měst …. Obvyklá volba filtrů pro tento typ informace je: sledované období v kombinaci se zadáním sortimentu, tj sortimentní skupiny nebo jednotlivé modely kol.

4ever_mis_regiony

 

Příklad analýzy poměrného podílu prodeje podle sortimentních skupin, tedy modelových řad výrobků (kol) v % a ve finančním vyjádření. Obvyklý filtr: období, výběr modelů – výrobků - skupin výrobků, zákazník – skupina zákazníků – regiony …

4ever_mis_skupiny

Prodej podle oblasti původů komponent, tj. zastoupení dílů ze sledovaných oblastí původu. Obvyklý filtr pro tento výstup: období, omezení na sledované skupiny výrobků.

4ever_mis_puvod

Prodej vybraných TOP n výrobků - modelů kol v počtech kusů a v % podílu prodeje z celkového počtu kusů.  Obvyklý filtr: období, omezení na sledované skupiny výrobků, zákazník – skupina zákazníků – regiony …

4ever_mis_zbozi

Časová řada vývoje prodeje (v počtech kusů) za sledované období s proloženou trendovou křivkou. Obvyklý filtr: vymezení sledovaného období (od – do / podrobnost – roky / měsíce, týdny …), omezení na sledované skupiny výrobků - výrobky, zákazník – skupina zákazníků – regiony …, dealer - obchodník – obchodní skupina.

4ever_mis_vyvoj

 

Přínosy aplikace MIS pro uživatele

Aplikaci intenzivně využívá především top-manažer prodeje. Pomocí aplikace může manažer kdykoliv snadno generovat přehledné podklady pro operativní porady, případně může aplikaci přímo použít pro prezentaci informace.

Na rozdíl od standardních výstupů firemní ERP aplikace může v aplikaci MIS manažer velmi snadno v pohledech měnit datové filtry s okamžitým vykreslením výsledku, což velmi přispívá k přesnému rozhodování. Právě tato jednoduchost změny pohledů a rychlost odezvy, s jakou jsou generovány odpovědi na prakticky libovolnou kombinaci vstupních parametrů ve vstupním panelu, je uživateli aplikace vysoce oceňována.

Uživatel má možnost vlastními silami upravovat dodané řešení, vytvářet vlastní pohledy na data. Dodanou aplikaci je možné chápat jako prototyp a základ pro individuální přizpůsobení „za provozu“.

Aplikace MIS přetváří  data na srozumitelnou informaci.