Vytisknout

Softwarová aplikace JOKR je komplexním softwarovým řešením pro organizaci a vypořádání barterových obchodů a pro organizaci barterových clearingových center. Aplikace vede barterové účty klientů, zachycuje pohyby na účtech, sleduje barterové úvěry a jejich čerpání, provádí a kontroluje vzájemné zúčtování pohybů barterových prostředků mezi klienty. Řeší informování klientů o stavu a pohybech prostředků na jejich účtech.

Softwarová aplikace JOKR je komplexním softwarovým řešením pro organizaci a vypořádání barterových obchodů a pro organizaci barterových clearingových center. Aplikace vede barterové účty klientů, zachycuje pohyby na účtech, sleduje barterové úvěry a jejich čerpání, provádí a kontroluje vzájemné zúčtování pohybů barterových prostředků mezi klienty. Řeší informování klientů o stavu a pohybech prostředků na jejich účtech.

Aplikace mimoto eviduje nabídky a poptávky klientů, které jsou pravidelně vyhodnocovány (párovány), umožňuje vytvářet a evidovat dokumentaci, spojenou s nabídkami a poptávkami. Eviduje realizované barterové obchody a jejich vyrovnání. 
Aplikace poskytuje analytické a rozborové informace o vnitřním fungování struktury organizátora barterového trhu a rozborové informace o obchodním působení.
Systém JOKR podporuje víceúrovňovou distribuovanou organizační strukturu firmy - organizátora barterového trhu (např. pobočka, národní centrála, mezinárodní centrála). Struktura firmy může být mezinárodní a je tudíž v systému JOKR možný mezinárodní barter a jeho zúčtování.

Aplikace je příkladem rozsáhlého komplexního a také specifického softwarového řešení, které bylo od A do Z vytvořeno naší společností.