Translation in progress

 

aneb přednosti našeho přístupu k řešení projektů softwarových aplikací.

 

Operativnost řešení požadavků. Přímá komunikace zadavatele projektu s výrobcem softwarové aplikace bez prostředníků vytváří předpoklady pro rychlé řešení individuálních požadavků na aplikace. Mnozí zákazníci se přesvědčili, že v možnostech následného rozvoje dodaných aplikace jsme velmi pružní a aplikace rostou s růstem jejich nároků.

Individuální řešení. Vysoká míra přizpůsobení aplikací individuálním potřebám. Využíváme k tomuto účelu jednak vysoké míry parametrizace již vytvořených aplikací, ale také efektivní nástroje typu aplikační generátor, pomocí kterých můžeme poměrně pohodlně modifikovat a rozšiřovat prototypové aplikace. Disponujeme vlastní programátorskou kapacitou, kterou využíváme pro nastavení a přizpůsobení aplikací a pro další rozvoj aplikací.

Vysoká odborná zdatnost konzultantů a vedoucích projektů jsou garancí kvalitního řešení. Konkurenční výhoda v oborech, kterým se věnujeme dlouhodobě a cíleně (viz typová oborová řešení). Úspěšně využíváme v našich komerčních aplikacích a řešeních výsledky projetku Výzkumu a vývoje, jehož jsme účastníkem.

Kvalitní a funkčně bohaté typové softwarové aplikace. Pravidelně ověřujeme aktuálnost našich aplikací, vyvíjíme nové funkce v souladu s požadavky zákazníků a v souladu s trendy v této oblasti.

Používáme moderní vývojové technologieNaše aplikace jsou značně nezávislé na technické provozní platformě. Pomocí jediné vývojové technologie umíme  vyvíjet aplikace desktopové, internetové, mobilní pro různé typy zařízení.

Spolehlivost a stabilita dodavateleHistorie firmy a kvalitní reference. Za dobu naší činnosti od roku 1991 jsme úspěšně realizovali celou řadu i velmi náročných projektů. Veškeré zaháíjené  projekty jsme úspěšně předali k užívání našim zákazníkům. 

Pravidelně úspěšně absolvujeme certifikaci procesů vývoj software a implementace software dle normy ISO 9000:2008. Toto zaručuje ověření kvality řízení těchto procesů nezávislými auditory.

 

Rádi Vám budeme prezentovat naše možnosti  a produkty podrobněji při osobním setkání.