logo magis male

MAGIS PRO - ERP system for managing businesses and companies. This system is used in manufacturing companies, trading companies and other variously focused companies. In terms of scale, it is primarily designed for medium-sized companies with number of users from roughly 6 to 250 in LAN or WAN network. This system is very flexible and it can be easily adjusted to suit specific business processes.

 

Translation in progress

 

MAGIS Pro / MAGIS Lite – komplexní řešení pro firmy

 

logo magis male


MAGIS je modulární informační systém, určený pro řízení obchodních, výrobních podniků a firem, případně i podniků s jiným zaměřením, např. pro poskytovatele služeb. 

MAGIS je vytvořen pomocí moderních vývojových technologií. Díky své modulární struktuře, vysoké míře parametrizace a vývojovým nástrojům typu „aplikační generátor“ může být systém velmi pružně přizpůsoben individuálním potřebám firmy. 

Naše společnost je garantem vývoje systému jako celku a spolu se svými partnery zajišťujeme implementace. Aplikace MAGIS PRO je určena pro instalace s počtem uživatelů 6 a více a využívá architekturu klient/server. Pro malé instalace je určen balíček MAGIS Lite, kde platí omezení do 5-ti uživatelů. Tato aplikace může být provozována i v sítích typu peer-to-peer, tj. bez vyhrazeného serveru. 


Modulová struktura je znázorněna na následujícím obrázku:

magis struktura II

 

Aplikace MAGIS PRO je v různých modifikacích využívána v různých typech firem. Pro různá specializovaná odvětví byly postupem času na základě obecného řešení MAGIS PRO vytvořeny specializované odvětvové modifikace aplikace, jak jsou uvedeny níže:

 

 • MAGIS Market. Aplikace určená pro řízení obchodních firem nejrůznějšího typu.
 • MAGIS CB. Verze aplikace pro výrobní podniky především v oblasti výroby obalů a kartonáže. Aplikace pokrývá velmi detailně veškeré procesy obvyklé v těchto podnicích. 
 • MAGIS Služby. Tato aplikace je určena pro podniky poskytující služby. Aplikace je využívána např. v podnicích technických služeb měst a obcí.
 • MAGIS Řízení údržby. Aplikace postavená na modulu Řízení údržby, který je součástí MAGIS PRO. Slouží pro podporu provádění údržby strojů a zařízení v podnicích, které mají vlastní středisko údržby, případně pro firmy, které tyto služby poskytují třetím stranám.
 • MAGIS Doprava. Aplikace postavená na modulu Doprava, který je součástí aplikace MAGIS PRO. Tato aplikace je určena pro evidenci vozidel a mechanismů, sledování jejich provozu a pro vyhodnocování nákladů na jejich provoz a údržbu.
 • MAGIS RV. Varianta aplikace MAGIS pro výrobní podniky zabývající se malosériovou a kusovou zakázkovou výrobou. Obsahuje nástroje pro řízení zakázek výroby, technologickou přípravu, plánování a řízení výrobních operací v případě diskrétní výroby. 
 • MAGIS MES. Monitoring výrobních operací v reálném čase. Sledování operací v režimu Start-Stop přímo u stroje. Aktualizace plánu výroby podle rychlosti stroje.
 • MAGIS OV. Zahrnuje moduly pro opravárenský průmysl. Subsystém byl implementován např. pro řízení oprav kolejových vozidel.


Použití aplikace MAGIS v různých odvětvích obchodu a výroby i služeb je možné vysledovat z popsaných případových studií a z referenčních instalací - viz Reference.

Příklad aplikace MAGIS na mobilních terminálech ve skladech hotové výroby (expedice) je popsán zde.

 

Přednosti aplikací MAGIS

 • Funkční výbava, podpora veškerých obvyklých procesů v obchodních nebo výrobních firmách, případně firmách podnikajících v oblasti služeb.
 • Provozní stabilita, robustnost řešení.
 • Vysoká míra individuálního přizpůsobení. Přímá komunikace s výrobcem SW aplikací.
 • Stabilita dodavatele, certifikace dle norem ISO 9000 pro procesy vývoj SW, implementace SW.
 • Škálovatelnost aplikace – aplikaci přizpůsobíme Vašim podmínkám podle Vašich nároků a velikosti. Aplikace může růst s Vašimi požadavky.