Softwarová aplikace JOKR je komplexním softwarovým řešením pro organizaci a vypořádání barterových obchodů a pro organizaci barterových clearingových center. Aplikace vede barterové účty klientů, zachycuje pohyby na účtech, sleduje barterové úvěry a jejich čerpání, provádí a kontroluje vzájemné zúčtování pohybů barterových prostředků mezi klienty. Řeší informování klientů o stavu a pohybech prostředků na jejich účtech.

Firma OK STS je střední strojírenská firma s cca 350-ti zaměstnanci. Hlavním výrobním programem je konstrukce a výroba palet (včetně plastových dílů), především pro automobilový průmysl. Jedná se zčásti o výrobu typizovaných výrobků a zčásti pak o ryze individuální výrobu podle specifikace odběratele. 

Firma Strojírna Vehovský s.r.o. je menší strojírenská firma (cca 50 pracovníků) orientující se ryze na zakázkovou strojírenskou výrobu. V současné době firma provádí práce opravy a prodej použitých kovoobráběcích a tvářecích strojů a především kovoobrábění na klasických i CNC obráběcích strojích. Tato činnost spočívá především ve výrobě dílců vyráběných a dodávaných většinou podle výkresové dokumentace zákazníka (např. dílce pro automobilový průmysl).

Hlavní náplní podniku je poskytování služeb pro stálé odběratele. Zákazníky podniku jsou převážně obce v katastru jeho působnosti a dále podniky a občané tamtéž. Řadu služeb poskytuje podnik jménem svého zřizovatele, tj. města. 
Komplexní řešení MAGIS PRO je ve firmě využíváno pro řízení všech klíčových procesů, tj. ekonomických, logistických, pro řízení a vyhodnocení zakázek služeb, a to včetně specifických služeb, jako jsou doprava, správa hřbitova a svoz odpadu, čistota města a zahradnictví.

Podnik je tradičním výrobcem svařovaných a uzlových řetězů a výrobcem obdobných výrobků. Do vyráběného sortimentu patří např. různé typy řetězů pro osobní i nákladní automobily, autobusy a traktory (sněhové, záběrové, ochranné). Tradice tohoto podniku, který sídlí v oblasti Jeseníků, sahá do roku 1894.