Vytisknout

Firma OK STS je střední strojírenská firma s cca 350-ti zaměstnanci. Hlavním výrobním programem je konstrukce a výroba palet (včetně plastových dílů), především pro automobilový průmysl. Jedná se zčásti o výrobu typizovaných výrobků a zčásti pak o ryze individuální výrobu podle specifikace odběratele. 

Z hlediska organizace lze tuto výrobu charakterizovat jako ryze zakázkovou řízenou požadavky odběratelů, výroba na sklad je minimální (pouze vybrané díly). 
Požadavkem vedení firmy při zadání projektu bylo vytvořit podporu pro řízení požadavků odběratelů a výrobních zakázek, které z těchto požadavků vyplývají. Důraz byl kladen na přesné a věrohodné sledování průběhu zakázek včetně sledování naběhlých náklady. Dále byla požadována podpora pro zavedený systém odměňování pracovníků na základ splnění úkolu a dělení stanoveného prémiového bonusu pro zakázku. 

Systém MAGIS PRO je ve firmě využíván pro řízení ekonomických, logistických a výrobních procesů. Implementace byla zahájena koncem roku 2002 (ekonomické moduly a zásobování) a v rámci následné etapy v průběhu roku 2003 bylo provedeno rozšíření o výrobní moduly. 

MAGIS PRO pokrývá v podniku následující typy procesů:

Systém je nasazen pro cca 30 aktivních uživatelů.