Online business solutions, which are comparable to desktop applications, in terms of user comfort. These applications exceed the limits of user interfaces of the “standard” internet applications and keep the strengths of web-based solutions at the same time.

 

Translation in progress

 

Co jsou RIA?

RIA - RIch Internet Application. Jedná se o relativně nový směr ve vývoji internetových aplikací. Tyto internetové aplikace se svým uživatelským komfortem vyrovnají aplikacím desktopovým a překonávají limity uživatelských rozhraní „standardních“ internetových aplikací a zachovávají přitom jejich přednosti.

 

Hlavní přednosti RIA aplikací:

  • Možnost spouštět aplikace z různých typů klientů, kde je dostupný internet včetně mobilních zařízení. Klientská část RIA aplikace se instaluje automaticky při prvním spuštění aplikace.
  • Aplikace je centralizována na WEB serveru a databázovém serveru, což usnadňuje údržbu a aktualizace a snižuje náklady na provoz RIA aplikací.
  • RIA aplikace nabízí podstatně bohatší uživatelský interface, nežli je tomu u „standardních“ HTML / CSS web-aplikací. Uživatelské ovládání má obdobné možnosti, jak jste na ně zvyklí u desktopových aplikací (full client).
  • RIA aplikace založené na technologii uniPaaS jsou po aktivaci browser-free, tj. nepotřebují žádný internetový prohlížeč k provozu. Prohlížeč je nutný právě jen pro aktivaci, resp. pro prvé spuštění.
  • Vývoj RIA aplikací prostřednictvím technologií uniPaaS je v porovnání s jinými prostředky rychlý a tedy levnější. Vývoj je založený na codew-free principech.
  • Aplikace jsou značně platformě nezávislé.

 

DEMO aplikace 

"Objednávky"

Zde je ke puštění vzorová aplikace - DEMO "Bussiness Orders" na serveru magicsoftware.com.

 

Poznámky:

Aplikace je poprvé nutno spustit prostřednictvím  některého podporovaného prohlížečůe. V současnosti se jedná o: IE v8 a vyšší, nebo Firefox

Při prvém spuštění DEMO-aplikace budou instalovány následující prvky do vašeho PC (pokud dosud nejsou instalovány):

  • MS .NET Framework 2.0 (nebo vyšší)
  • knihovna MS HTML
  • ikona pro spuštění aplikace v hlavní nabídce 

Další spuštění aplikace je možné i přes položku v Hlavní nabídce (Start) Vašeho počítače a nevyžaduje prohlížeč.

 

Podrobnější informace o vývojové technologii používané naší společností k vývoji RIA aplikací jsou ke stažení zde: