Internetové aplikace RIA - Ritch Internet Aplications. Jedná se o jednu z možností, jak řešit internetové aplikace, které se svým uživatelským komfortem zcela vyrovnají aplikacím desktopovým. Tyto aplikace překonávají limity uživatelských rozhraní „standardních“ internetových aplikací a zachovávají přitom přednosti web-based řešení.

Co jsou RIA aplikace?

RIA - Rich Internet Application. Jedná se o relativně nový a perspektivní směr ve vývoji internetových aplikací. RIA aplikace se svým uživatelským komfortem vyrovnají aplikacím desktopovým a překonávají limity uživatelských rozhraní „standardních“ webových aplikací, zachovávají přitom jejich přednosti.

 

Hlavní přednosti RIA aplikací realizovaných pomocí technologie MAGIC XPA:

  • Možnost spouštět aplikace z různých typů klientů - zařízení, které mají připojení na internet, včetně mobilních zařízení, chytrých telefonů a tabletů. Klientská část RIA aplikace (tzv. "chytrý klient") se instaluje na klientské zařízení při prvním spuštění aplikace.
  • RIA aplikace nabízí podstatně bohatší uživatelský interface, nežli je tomu u „standardních“ HTML / CSS web-aplikací. Uživatelské ovládání má velmi obdobné možnosti, jak jste na ně zvyklí u desktopových aplikací (full-client aplikací).
  • Aplikace je instalována a spuštěna na vzdáleném WEB serveru, kde je umístěna aplikace i příslušná databáze, což usnadňuje údržbu, aktualizace a snižuje náklady na provoz RIA aplikací.
  • RIA aplikace založené na technologii XPA jsou tzv. browser-free, tj. nepotřebují žádný internetový prohlížeč k provozu. Nemusí tedy řešit prolbémy s nekompatibilitou v různých typech a verzích internetových prohlížečů. Prohlížeč je nutný právě jen pro prvou aktivaci, resp. pro stažení RIA klienta aplikace během prvého spuštění aplikace.
  • Vývoj RIA aplikací prostřednictvím technologií XPA je v porovnání s jinými prostředky relativně rychlý a tedy levnější. Vývoj je založený na codew-free principech.
  • RIA aplikace jsou značně platformě nezávislé a nezávislé na technických prostředcích. Mohou být provozány na mobilních zařízeních i desktopech. 

 

 S využitím této technologie byla úspěšně realizována aplikace eShop ESS

 

Podrobnější informace o multi-platformní vývojové technologii MAGIC XPA používané k vývoji nejen RIA aplikací, ale i jiných typů internetových aplikací, deskopových aplikací, mobilních aplikací naleznete zde ...  (eng).