logo_qlik

MIS QlikView - Manažerský informační systém. Velmi pokročilé a účinné nástroje a aplikace pro datovou analýzu a "dolování informací", ať již z aplikací MAGIS, nebo z jakýchkoliv jiných zdrojů dat. Zahrnuje datový sklad a prostředky pro efektní a rychlou prezentaci dat. Typové aplikace pro analýzu prodeje, finanční analýzu, konstrukci časových řad a trendů, indikace kritických hodnot ukazatelů ... Nástroje patří do kategorie BI - Business Intelligence.

 

 logo_qlik

    • Chybí Vám snadno dostupné informace o fungování prodeje, například na kterém zboží - službě - výrobku - zákazníkovi nejvíce vyděláváte či ztrácíte?
    • Chtěli byste rychle a přehledně vidět vývoj průměrných cen vašich výrobků v čase, nebo vývoj nakupovaných dodávek od dodavatelů a vzájemně si tyto údaje porovnat?
    • Zajímá vás přehledné znázornění plnění plánu prodeje a výroby? 
    • Nemáte přehlednou informaci, že váš zákazník vám „chřadne“ a tržby u něj již nějakou dobu klesají?
    • Nenacházíte odpovědi na jiné své nahodile přicházející a množící se otázky? 
    • Chtěli byste tyto odpovědi znát, ať jste kdekoliv mimo vaši kancelář, a nejlépe na zařízení, které sebou máte neustále při sobě (např. mobilní telefon) ?

  

Odpovědi na Vaše otázky vám pomohou nalézt naše aplikace MIS QlikView – Manažerský systém.  Aplikace, která vydoluje překvapivě jednoduše odpovědi na vaše otázky odkudkoliv, kde jsou před Vámi skryty, a zpracuje je do pro vás srozumitelné a přehledné podoby. S novými prostředky a technologiemi, které nabízíme, je to překvapivě a až neuvěřitelně snadné, velmi rychlé a hlavně velmi účinné !

Neváhejte a podpořte svůj byznys pomocí nástrojů MIS QlikView, rádi Vám pomůžeme !

 

Popis produktu

Aplikace pro datové analýzy a rozbory (kam patří i "MIS QlikView" aplikace) jsou velmi vyhledávanými nástroji pro sledování dlouhodobých trendů, vyhledání úzkých míst v podnikovém hospodaření a sledování kritických ukazatelů. Teprve analýzou dlouhodobých dat se lze v mnoha případech dobrat příčin problémů, které doutnají pod každodenní činností v podniku a jsou skryty v záplavě jiných údajů. Tyto aplikace pracují s daty uloženými v různých částech podnikových databází, obvykle dlouhodobě archivovaných v datových skladech, ale i třeba roztroušených v různých typech databází. Součástí námi nabízených řešení jsou jak prostředky pro vytváření a plnění datových skladů, tak nástroje pro analýzu dat v datových skladech i uložených přímo v podnikových aplikacích.

Naše aplikace jsou provozovány nad rozsáhlými databázemi, kdy pomocí výkonných specializovaných analytických nástrojhů zajistí přehlednou prezentaci uložených dat, a to prakticky bez ohledu na množství těchto dat a s okamžitou odezvou. Uvedené analytické prostředky umožňují provádět pružné (ad-hoc) změny přednastavených pohledů na data podle aktuální potřeby manažera. Každý uživatel si může dle vlastní aktuální potřeby vytvářet vlastní náhledy a prezentace dat, definovat si vlastní vypočtené ukazatele a kritická kriteria.

Pro aplikace MIS využíváme progresivní technolologii jednoho z lídrů na trhu těchto nástrojů - nástroje Qlik, výrobce QlikTech. Jejich předností je rychlá (většinou okamžitá) změna pohledu i při velmi velkých objemech dat, kterou dosahují díky specializované technologii pro ukládání dat. Lze je samozřejmě kombinovat také s klasickými reportovacími nástroji typu Report Generator, případně s exportováním dat z příslušného pohledu na data do XLS-tabulek. Obojí možnosti jsou obvyklou součástí námi dodávaných manažerských aplikací.

Nabízíme a dodáváme jak zcela individuální řešení aplikací MIS, tak předem připravené typové aplikace jako nadstavby našich aplikací MAGIS. Typové předem připravené aplikace máme z oblasti finanční analýzy zahrnující výpočty ekonomických poměrových ukazatelů, pro rozbory prodeje a nákupu u obchodních společností, pro rozbory prodeje a naplněnosti výroby pro zakázkovou výrobu a další ... Tato řešení mohou být uvedena do praxe překvapivě rychle. Naše řešení MIS jsou vysoce ceněna zvláště managementem a majiteli / akcionáři firem.

Aplikace MIS QliView dodáme jako nadstavbu nad prakticky jakýmkoliv podnikovým řešením (ERP systémem) , tedy nejen jakou součást podnikových aplikací MAGIS PRO / MAGIS Lite.

 

Shrnutí použité SW technologie:

    • datový sklad / data warehouse: MS SQL, Pervasive.SQL nebo i jiný DB engine podle volby zákazníka 
    • data mining a reporting: QlikView, nástroj pro paměťovou analýzu dat, buďto ve verzi Local Desktop nebo WEB aplikace. 

  Popis technologie QlikView ke stažení zde ...  (anglicky)

 

Přednosti aplikací MIS QlikView a výhody používání 

    • Okamžité zobrazení klíčových informací z podnikové databáze v jednoduché a přehledné formě, a to jak na standardním PC, tak na mobilních zařízeních (mobilní telefon, tablet, notebook). 
    • Rychlé přizpůsobení aplikace MIS našimi zkušenými analytiky a také velmi rychlé osvojení aplikace uživateli. 
    • Rychlá návratnost vložené investice. 
    • Překvapivě účinné a jednoduše zvládnutelné uživatelské funkce a také uživatelké nástroje pro úpravu přednastavené aplikace, vytváření vlastních pohledů a i vlastních aplikací. 
    • Vynikající, většinou okamžitá, odezva na ad-hoc dotazy, a to i nad velmi rozsáhlými databázemi. Té je dosaženo díky patentově chráněné technologii pamětové analýzy / in-memory analysys. 
    • Díky zkušenostem našich analytiků, kteří připravují a nastavují aplikace MIS QlikView, opravdu naleznete přesné odpovědi na Vaše dotazy.
    • Ve velkých objemech dat s použitím aplikací MIS odhlalují uživatelé našich aplikací až netušené souvislosti a trendy. Dosahují tím jednoznačné a doložitelné konkurenční výhody. 
    • Aplikace MIS QlikView pro Vás umíme vytvořit najen nad daty vytvořenými aplikacemi MAGIS PRO, ale také nad daty z jiných aplikací. 
      

Vzorové obrazovky aplikací MIS QlikView  

Případová studie z velmi úspěšného nasazení aplikace MIS QlikView v podniku Agrop Nova a.s. je ke stažení zde ... (česky)

Případová studie aplikace MIS Analýza prodeje u výrobce kol 4EVER zde ...  (česky)

Zde je popis aplikace MIS Výroba, tj. detailní analýza výrobních dat. 

 

 qvw_prodej2_small

qvw_prodej_small

qvw_regiony_small

 qlik_dashboard

 mis_budget1

Příklady aplikací - Live DEMO

Upozornění: počet přístupů k Live DEMO aplikacím je omezen, takže v některém okamžiku mohou být aplikace nedostupné.

 qlik_sales_compass

Sales Compas /Prodejní kompas/

Aplikace pro obchodníky, poskytující rychlý denní přehled o klíčových údajích. Je určena pro lidi, kteří denně potřebují znát, jak si podnik obchodně stojí,  jak jsou plněny výhledy a plány, jaké jsou trendy v prodeji produktů. Aplikace obsahuje indikátory navázané na CRM aplikaci, zda jsou vyplňována povinná datová pole (prověrka kvatlity dat). 

Vstup do aplikace.

 qlik_manufacturing_demo

Analýza zakázkové výroby 

Aplikace analyzuje data z výroby a přijatých zakázek.

Vstup do aplikace. 

 qlik_snow_view

SnowView - Ski Resort Rating 

Zajímavá DEMO aplikace, která umožńuje lyžařům porovnávat zimní lyžařská střediska z hlediska rozsahu a kvality služeb, a to včetně středisek v České republice.

Vstup do aplikace.

   

 Další Live DEMO podle oborů zde ...