Aplikace Expedice umožňuje vedení evidence zásob dle výrobních příkazů, palet a lokací. Umožňuje vystavit dodací list s maximálním využitím informací vložených v průběhu zpracování zakázky (výrobního příkazu). Dodací list lze vystavit ve vazbě na zakázku, s využitím informací z katalogu odběratelů, údaje lze pochopitelně dle potřeby modifikovat. Z vložených informací lze provádět statistiky v různých druzích členění a časových horizontech (např. dle kalkulačních jednotek), lze provádět uzávěrky stavů zásob ke zvolenému datu. Identifikaci aktuálně expedovaných výrobků lze snímat scanerem z paletových lístků, které byly vytvořeny v rámci odvádění výroby. Návaznost na modul Finance je zajištěna automatizovaně stejně jako na modul Prodej, kde dochází k aktualizaci informací v okamžiku jejich vyskladnění.

Přednosti aplikace MAGIS Expedice

  • Rychlé odbavení zákazníka při odvozu zboží (snižuje prostoje při nakládce).
  • Operativní vyrozumění odběratele a zrychlení obratu vyrobeného zboží (snižuje stav zásob).
  • Sledování aktuálního stavu vyrobeného zboží ve vazbě na určitou zakázku nebo termín zakázky.
  • Snížení pracnosti při vystavení dodacího listu.
  • Automatizované předávání informací o expedovaném zboží modulu Finance.
  • Veškerá agenda týkající se expedice přehledně a na jednom místě.
  • Zrychlení a zpřesnění práce expedientů.