Obecné informace

Systém MAGIS je robustní modulární informační systém určený pro řízení velkých obchodních a výrobních podniků. MAGIS PRO je desktopová aplikace, která nabízí nejrozšířenější funkcionality. Systém umožňuje automatizovat veškeré základní procesy v podniku nebo firmě: ekonomické, obchodní i výrobní. Umožňuje automatizovat styk s okolím podniku (odběratelé, dodavatelé, banky). Předpokládaný počet uživatelů v síti LAN / WAN je 6 a více.

MAGIS PRO se opírá o architekturu Klient / Server.  MAGIS je univerzální řešení, které má řadu odvětvových modifikací určených pro specifického uživatele. Odvětvově orientované modifikace existují např. pro papírenskou výrobu, opravárenství, strojírenskou výrobu, nebo pro obchodní firmu. Systém lze díky použité moderní vývojové technologii dobře a detailně přizpůsobit požadavkům provozovatele systému. Právě možnost individuálního přístupu hraje obecně důležitou roli v našem přístupu k realizaci informačních systémů.

Systém MAGIS PRO může růst s růstem požadavků či celé společnosti. Implementované části lze jednoduše rozšiřovat jak co do počtu uživatelů, tak z hlediska dodaných funkčních celků. Systém MAGIS PRO je komplexní systém pokrývající uceleně problematiku obchodní i výrobní firmy.

Systém pokrývá následující oblasti:

 • Ekonomické zpracování, finanční plánování, kontroling.
 • Obchodní systém (prodej), požadavky a objednávky zákazníků, smluvní vztahy.
 • Správu kontaktů se zákazníky, marketing.
 • Zásobování, oběh zboží, logistika.
 • Plánování a řízení výroby. Zahrnuje technologickou přípravu, přípravu zakázky, kapacitní plánování, dílenské řízení.
 • Plánování a řízení oprav, řízení údržby majetku podniku.
 • Kalkulace nákladů na výrobek, zakázku, projekt, činnost.
 • Kontrolu a řízení jakosti.
 • Manažerský systém (analýzy, statistiky, rozbory).
 • Vazby na aplikace typu e-shop (B2B, B2C).
 • Podpůrné úlohy (např. správu dokumentů).
 • Správu systému (číselníky, katalogy, archivaci historických dat…).

Cíl projektu

Cílem projektu je nabídnout robustní informační systém s nejrozšířenější funkcionalitou, který pokryje požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků, bez ohledu na připojení k internetu. Aplikace je určena především pro velké obchodní a výrobní podniky.

Přínosy

 • Nejsilnější nástroj v rámci řízení podniku.
 • Nejrozsáhlejší dostupná funkcionalita.
 • Bohata funkční výbava, která je v nových verzích stále rozšiřována.
 • Individuální přístup k řešení IS a konkrétním potřebám podniku.
 • Funkce systému MAGIS PRO podporují požadavky systémů řízení kvality řady ISO 9001.
 • Aplikace je vždy k dispozici, bez ohledu na připojení k internetu.

Výstup

Výstupem je sofistikovaná desktopová aplikace, která se skládá z relativně samostatných celků – modulů, které spolu vzájemně komunikují a jsou navázány na společné datové jádro. Pro konkrétní instalaci lze volit ty moduly, které odpovídají zaměření firmy nebo podniku a které jsou pro něj v danou chvíli aktuální. Systém probíhá neustálým vývojem a nabídka typových prvků je průběžně doplňována.

V tuto chvíli nabízíme desktopové aplikace pokrývající funkce v oblasti:     

 • Řízení výroby.
 • Řízení výroby kartonáž.
 • Řízení údržby.
 • Zásoby.
 • Finance.
 • Majetek.
 • Expedice.
 • MES.
 • MIS.
 • Služby.
 • Mzdy.
 • Účetnictví.
 • CMR.
 • Rozšířená realita.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.