aneb přednosti našeho přístupu k řešení projektů softwarových aplikací.

  • Operativnost řešení požadavků. Přímá komunikace zadavatele projektu s výrobcem softwarové aplikace bez prostředníků vytváří předpoklady pro rychlé řešení individuálních požadavků na aplikace. Mnozí zákazníci se přesvědčili, že v možnostech následného rozvoje dodaných aplikace jsme velmi pružní a aplikace rostou s růstem jejich nároků.
  • Individuální řešení. Vysoká míra přizpůsobení aplikací individuálním potřebám. Využíváme k tomuto účelu jednak vysoké míry parametrizace již vytvořených aplikací, ale také efektivní nástroje typu aplikační generátor, pomocí kterých můžeme poměrně pohodlně modifikovat a rozšiřovat prototypové aplikace. Disponujeme vlastní programátorskou kapacitou, kterou využíváme pro nastavení a přizpůsobení aplikací a pro další rozvoj aplikací.
  • Vysoká odborná zdatnost konzultantů a vedoucích projektů jsou garancí kvalitního řešení. Konkurenční výhoda v oborech, kterým se věnujeme dlouhodobě a cíleně (viz typová oborová řešení). Úspěšně využíváme v našich komerčních aplikacích a řešeních výsledky projetku Výzkumu a vývoje, jehož jsme účastníkem.
  • Kvalitní a funkčně bohaté typové softwarové aplikace. Pravidelně ověřujeme aktuálnost našich aplikací, vyvíjíme nové funkce v souladu s požadavky zákazníků a v souladu s trendy v této oblasti.
  • Používáme moderní vývojové technologieNaše aplikace jsou značně nezávislé na technické provozní platformě. Pomocí jediné vývojové technologie umíme  vyvíjet aplikace desktopové, internetové, mobilní pro různé typy zařízení.
  • Spolehlivost a stabilita dodavateleNaše společnost je vysoce kladně hodnocena nezávislými agenturami, které se zabývajjí shromažďováním kreditních informací o firmách a hodnocením jejich finanční stability. U řady těchto společností máme nejvyšší možný rating. 
  • Historie firmy a kvalitní reference. Za dobu naší činnosti od roku 1991 jsme úspěšně realizovali celou řadu i velmi náročných projektů. Veškeré zahájené  projekty jsme úspěšně předali k užívání našim zákazníkům. 
  • Pravidelně úspěšně absolvujeme certifikaci procesů vývoj software a implementace software dle normy ISO 9001:2009Toto zaručuje ověření kvality řízení těchto procesů nezávislými auditory. 

 

 

Rádi Vám budeme prezentovat naše možnosti  a produkty podrobněji při osobním setkání.