Aplikace zajišťuje průběžné a přehledné sledování a řízení obchodního případu (zakázky) během celé doby zpracování: cenová nabídka - obchodní smlouva – technologická příprava a předběžná kalkulace nákladů (ceny) – předání do výroby – plánování výroby (rezervace kapacity a času zpracovatelských strojů) - monitoring výroby - odvedení hotové výroby do expedice – zpracování dokladů pro odběratele (dodací listy) - expedice - fakturace.

Smurfit Kappa Packaging  

Smurfit Kappa Packaging je největším evropským výrobcem a prodejcem kartónových obalů, vlnité lepenky a papíru. Své výrobky dodává podnik nejen na tuzemský trh, ale významná část produkce je vyvážena do zahraničí. U finálních výrobků, tj. obalů je prakticky celá produkce vyráběna na zakázku podle podmínek kontraktů s odběratelem. Podnik je organizačně členěn na divize a střediska. Informační systém v podniku pravidelně a úspěšně prochází náročnými audity.

 

Struktura MAGIS CB


Systém MAGIS je v podniku využíván od roku 1994. Od té doby prošel postupnými inovacemi, z nichž poslední byla implementace verze "UniPaaS 2010" v roce 2010. Systém MAGIS zajišťuje v podniku podporu pro řízení a rozhodování v následujících oblastech:

  • Zásobování, skladování, skladové manipulace
  • Nákup
  • Prodej, řízení obchodního případu
  • Plánování a řízení výroby
  • Finanční operace, billing
  • Rozhraní na řídící systémy strojů a linky (válečkové dráhy)
  • Rozbory a analýzy (Manažerský systém).
  • Kontrolu a řízení jakosti

Aplikace zajišťuje průběžné a přehledné sledování a řízení obchodního případu (zakázky) během celé doby zpracování: cenová nabídka - obchodní smlouva – technologická příprava a předběžná kalkulace nákladů (ceny) – předání do výroby – plánování výroby (rezervace kapacity a času zpracovatelských strojů) - monitoring výroby - odvedení hotové výroby do expedice – zpracování dokladů pro odběratele (dodací listy) - expedice - fakturace. Následuje vyhodnocení zakázky a vyhodnocení úhrad spojených se zakázkou. Veškeré transakce jsou průběžně (on-line) účtovány na základě přednastavených účetních předpisů.

V průběhu procesu "zakázky" je průběžně sledováno zajištění zdrojů pro realizaci zakázky, tj. především dostupnost základního materiálu a výrobní kapacity zpracovatelských strojů.

Pro komplexní hodnocení činností podniku především na úrovni top-managementu systém poskytuje výkonné nástroje kategorie MIS (Manažerský Informační Systém). Analýzy a rozbory jsou zaměřeny především na prodej a ekonomické výsledky. Aplikace generuje denní rozbor o profitabilitě výroby  - tzv. Daily Mirror.

Přímé řízení skladových operací v paletizovaném skladu umožňuje implementace aplikace MAGIS CB na mobilních a vozíkových terminálech (Motorola). Terminály jsou připojeny do systému bezdrátově pomocí RF-sítě. Umožňují získávat okamžitý přehled o dodávkách materiálu pro konkrétní zakázku. Toto umožňuje dispečerovi okamžitě reagovat na problém v zásobování a změnit včas plán. Inovovaný modul Operativní plánování (implementace zahájena ve 4.Q. 2002) řeší plánování zpracovatelských strojů a poskytuje nástroje pro minimalizaci časových ztrát.

Systém jako celek přestavuje pro podnik integrovaný a výkonný nástroj řízení od nejnižší úrovně řízení výrobního procesu po vrcholová účetní zpracování a rozbory.

Další podrobnosti o aplikaci MAGIS CB jsou uvedeny zde ...