Aplikace CRM je zaměřena na řízení vztahů se zákazníky, dodavateli a podporuje evidenci souvisejících dokumentů. Modul je určen pro podporu marketingových a obchodních aktivit uživatele. Umožňuje tak poznat, pochopit a předvídat potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky. Spravuje informace související především s dodavateli a odběrateli. V aplikaci lze vytvářet nové nebo editovat již založené firmy až do úrovně subjektů a kontaktů. Jednotlivé podniky lze spravovat z hlediska credit limitu, aktivity firmy, apod.

Přednosti aplikace MAGIS CRM

  • Podpora řízení celého cyklu kontaktu se zákazníkem.
  • Správa obchodních případů a klientů.
  • Podpora pro hodnocení odběratelů a dodavatelů.
  • Porozumění a podpora péče o zákazníka.
  • Zvyšování spokojenosti zákazníků při zlepšování klíčových procesů.
  • Tvorba marketingové strategie k udržení stávajících zákazníků a získání zákazníků nových.
  • Přehled o obchodních příležitostech a jejich vyhodnocení.