Aplikace MAGIS PRO byla úspěšně implementována pro řízení obchodu a výroby skladebných nábytkových systémů, v tomto případě jPROFI-židlí, ve společnosti PROWORK a.s. se sídlem v Krnově. 

 

 

 

Společnost PROWORK je úspěšným výrobcem židlí vyšší kvalitativní a cenové kategorie. Výrobky společnosti se vyznačují vysokou mírou variability s možností individuálních úprav konfigurací podle požadavků obchodníka nebo koncového zákazníka. Právě individuální přístup k zákazníkovi s deklarovanou schopností vyrobit libovolné technicky realizovatelné provedení klade vysoké nároky na funkce podpůrné aplikace.

 

 

 

 

Kromě běžných funkcí obvyklých i u jiných aplikací určených pro evidenci, sledování a řízení obchodního případu (zakázky) aplikace MAGIS PRO zde podporuje právě jednoduché konfigurování variabilních výrobků. Pro výrobkovou řadu je definován tzv. variantní dynamický kusovník (zde uplatněn i jako konfigurátor výrobku), který na základě uživatelského výběru volitelných parametrů konfigurace židle vygeneruje příslušnou kombinaci potřebných dílů pro zajištění výroby. 

Konfigurátor výrobků je založen na variantních dynamicky generovaných kusovnících, popisujících skladbu výrobku z jednotlivých volitelných dílů a materiálů. Konfigurátor je postaven jako variantní, tj. pro každý typ dílu (uzel kusovníku) jsou definovány možnosti / varianty, kterými může být daný díl u daného typu výrobku (výrobkové řady) osazen.

 

 

Na obrázku výše je uvedena definice variabilní konfigurace pro model STRIPO 5220, výběr varianty (C/D/H/J/K) pro osazení pozice „kolečka“.

 

Na základě specifikované konfigurace aplikace vygeneruje seznam dílů a materiálu pro výrobu. Popsaný systém kontroluje správnost zadání konfigurace výrobku obchodníkem. Toto vše je možné bez toho, aby bylo nutné předem definovat všechny možné kombinace možných konfigurací.

Na základě vytvořené rozpisky dílů pro konfigurace výrobku je provedena rezervace ve skladech dílů a materiálu a také kalkulována cena výrobku podle zvolené varianty.

Zvolená varianta výrobku vygeneruje současně slovní popis konfigurace, který je uváděn ve výrobní dokumentaci a především v dokladech určených pro odběratele.

Na zakázce převzaté od odběratele je uvedena kromě specifikace modelu i detailní specifikace konfigurace modelu výrobku (tzv. konfigurační řetězec). Této specifikaci je přiřazen automaticky příslušný postup a ostatní již je prací systému.

Aplikace automaticky generuje zprávy o stavech objednávek pro zákazníka a tyto rozesílá e.mailem. Na obrázku níže je Zakázkový list s detailním popisem konfigurace výrobku a rozpiskou komponent a materiálu pro výrobu.

 

Informace o zajištění (rezervaci) dílů a materiálu ve skladech pro objednávku jsou k dispozici  kdykoliv a vyhodnocují realizovatelnost specifikovaných konfigurací s ohledem na zásobu komponent. 

 

Dispečer výroby má nástroje pro přehledné sledování plnění objednávky.

 

 Obchodní případ – objednávka je sledována v systému od zadání požadavku zákazníka (resp. poptávky) přes výrobu po expedici k odběrateli. Řízení obchodního případu je přitom velmi jednoduché a uživatel vystačí s několika málo funkcemi. Důraz je kladen právě na jednoduchost zpracování objednávky a rychlou a přesnou předvýrobní přípravu.

 

 

Hlavní přednosti řešení

  • Velké zjednodušení návrhu konfigurace a eliminace chyb uživatele při návrhu variabilních výrobků, kdy není možné předem určit veškeré přípustné kombinace parametrů výrobku.
  • Jednoduché ověření dostupnosti dílů a podpora pro nákup dílů.
  • Automatická kalkulace ceny zvolené konfigurace výrobku (výrobní i prodejní ceny).
  • Přehledné sledování obchodního případu.
  • Vysoká míra automatizace procesu. Úspora pracovní síly v celém procesu od příjmu požadavku až k dodání.