Produkty a služby

Reference, typová řešení

V následujícíh odstavcích jsou popsány vybrané příklady řešení s využitím námi dodaných aplikací. Podrobnější seznam Vám zašleme na vyžádání. Pro některé vybrané projekty typových oborových řešení je Vám k dispozici podrobnější popis ve formě Případové studie. Tyto si můžete zobrazit v submenu pod Referencemi.

Aplikace MAGIS RO Řízení oprav je využívána v Dopravním podniku hl.města Prahy. Aplikace MAGIS RO slouží pro řízení oprav tramvají v rámci zmodernizovaného střediska oprav tramvají v Praze - Hostivaři. Středisko oprav (centrální dílny) zajišťuje pravidelné  údržbářské práce na vozidlech, výrobcem předepsané pravidelné prohlídky a střední a generální opravy, mimořádné opravy po haváriích, opravy jednotlivých agregátů, karosářské práce apod. Aplikace MAGIS RO pokrývá procesy oprav od technologické přípravy, plánování a řízení zakázek, diagnostiky, dílenského řízení oprav, řízení kvality, správu související dokumentace a další podpůrné úlohy. Aplikace má online rozhraní na podnikový systém SAP R/3.

Podnik je významným výrobcem a prodejcem kartonáže z vlnité lepenky a výrobcem obalů z uvedených z kartonáže. Systém MAGIS je v podniku provozován od roku 1994 a je průběžně aktualizován novými verzemi a doplňován o nové funkce. Systém slouží pro komplexní řízení obchodních a výrobních procesů a s návazností na následné zpracování účetní, které je realizováno pomocí celopodnikové aplikace SAP R/3.

Firma Strojírna Vehovský s.r.o. je menší strojírenská firma (cca 50 pracovníků) orientující se ryze na zakázkovou strojírenskou výrobu. V současné době firma provádí práce opravy a prodej použitých kovoobráběcích a tvářecích strojů a především kovoobrábění na klasických i CNC obráběcích strojích. Tato činnost spočívá především ve výrobě dílců vyráběných a dodávaných většinou podle výkresové dokumentace zákazníka (např. dílce pro automobilový průmysl).

Podnik je tradičním výrobcem svařovaných a uzlových řetězů a výrobcem obdobných typů výrobků, u kterých základem je délkový řetěz. Do vyráběného sortimentu patří např. různé typy řetězů pro osobní i nákladní automobily, autobusy a traktory (sněhové, záběrové, ochranné). Tradice podniku, který sídlí v oblasti Jeseníků, sahá do roku 1894.

Přední evropský podnik v oblasti dřevo-výroby. Podnik vyrání vícevrstvé velkoplošné masivní desky (SWP) a také složitější výrobky z SWP desek: montované masivní panely pro dřevostavby (stavební systém NOVATOP), dřevěné podlahy, nakonec jako vedlejší produkt lisované brikety. Provozovny společnosti jsou v Plumlově (sklad řeziva, sušička), Ptení (sklady, hlavní výroba) a Opavě (administrativní centrum, vedení společnosti).

Hlavní náplní podniku je poskytování služeb pro stálé odběratele. Zákazníky podniku jsou převážně obce v katastru jeho působnosti a dále podniky a občané tamtéž. Řadu služeb poskytuje podnik jménem svého zřizovatele, tj. města. 
Komplexní řešení MAGIS PRO je ve firmě využíváno pro řízení všech klíčových procesů, tj. ekonomických, logistických, pro řízení a vyhodnocení zakázek služeb, a to včetně specifických služeb, jako jsou doprava, správa hřbitova a svoz odpadu, čistota města a zahradnictví.

Aplikace MIS QlikVoew pro manažerskou analýzu dat upravená pro potřeby výrobce kol. Aplikace navázala na předchozí někalikaleté používání aplikace MAGIS PRO pro skladování, prodej a účetnictví. 

Firma OK STS je střední strojírenská firma s cca 350-ti zaměstnanci. Hlavním výrobním programem je konstrukce a výroba palet (včetně plastových dílů), především pro automobilový průmysl. Jedná se zčásti o výrobu typizovaných výrobků a zčásti pak o ryze individuální výrobu podle specifikace odběratele.