Hlavní náplní podniku je poskytování služeb pro stálé odběratele. Zákazníky podniku jsou převážně obce v katastru jeho působnosti a dále podniky a občané tamtéž. Řadu služeb poskytuje podnik jménem svého zřizovatele, tj. města. 
Komplexní řešení MAGIS PRO je ve firmě využíváno pro řízení všech klíčových procesů, tj. ekonomických, logistických, pro řízení a vyhodnocení zakázek služeb, a to včetně specifických služeb, jako jsou doprava, správa hřbitova a svoz odpadu, čistota města a zahradnictví.

Hlavní náplní podniku je poskytování služeb pro stálé odběratele. Zákazníky podniku jsou převážně obce v katastru jeho působnosti a dále podniky a občané tamtéž. Řadu služeb poskytuje podnik jménem svého zřizovatele, tj. města. 
Komplexní řešení MAGIS PRO je ve firmě využíváno pro řízení všech klíčových procesů, tj. ekonomických, logistických, pro řízení a vyhodnocení zakázek služeb, a to včetně specifických služeb, jako jsou doprava, správa hřbitova a svoz odpadu, čistota města a zahradnictví. 
Aplikace reflektuje značná specifika v řídících procesech v organizacích tohoto typu. Zajišťuje přesný přehled o hospodaření jednotlivých útvarů podniku a o profitabilitě jednotlivých zakázek (akcí). 

Aplikace dnes přestavuje vzorovou implementaci obecného řešení MAGIS TS – Služby, které je odvětvovou modifikací obecné aplikace MAGIS PRO. Aplikace MAGIS TS – Služby je určena právě pro podniky technických služeb, a to bez ohledu na jejich velikost. 

Podrobnější popis aplikace je uveden v samostatném dokumentu - případové studii.