Produkty a služby

Reference, typová řešení

V následujícíh odstavcích jsou popsány vybrané příklady řešení s využitím námi dodaných aplikací. Podrobnější seznam Vám zašleme na vyžádání. Pro některé vybrané projekty typových oborových řešení je Vám k dispozici podrobnější popis ve formě Případové studie. Tyto si můžete zobrazit v submenu pod Referencemi.

Firma Strojírna Vehovský s.r.o. je menší strojírenská firma (cca 50 pracovníků) orientující se ryze na zakázkovou strojírenskou výrobu. V současné době firma provádí práce opravy a prodej použitých kovoobráběcích a tvářecích strojů a především kovoobrábění na klasických i CNC obráběcích strojích. Tato činnost spočívá především ve výrobě dílců vyráběných a dodávaných většinou podle výkresové dokumentace zákazníka (např. dílce pro automobilový průmysl).

Translation in progress

 

 

 

 

Aplikace MAGIS PRO byla úspěšně implementována pro řízení zakázek a řízení výroby skladebných nábytkových systémů (v daném případě jde o výrobu PROFI-židlí) ve společnosti PROWORK a.s.

Společnost PROWORK je úspěšným výrobcem židlí vyšší kvalitativní a cenové kategorie. Výrobky společnosti se vyznačují vysokou mírou variability s možností individuálních úprav konfigurací podle požadavků obchodníka nebo koncového zákazníka. Právě individuální přístup k zákazníkovi s deklarovanou schopností vyrobit libovolné technicky realizovatelné provedení klade vysoké nároky na funkce podpůrné aplikace.

 

  

 

 

 

 

Kromě běžných funkcí obvyklých i u jiných aplikací určených pro evidenci, sledování a řízení obchodního případu (zakázky) aplikace MAGIS PRO zde podporuje právě jednoduché konfigurování variabilních výrobků. Pro výrobkovou řadu je definován tzv. variantní dynamický kusovník (zde uplatněn i jako konfigurátor výrobku), který na základě uživatelského výběru volitelných parametrů konfigurace židle vygeneruje příslušnou kombinaci potřebných dílů pro zajištění výroby. 

Konfigurátor výrobků je založen na variantních dynamicky generovaných kusovnících, popisujících skladbu výrobku z jednotlivých volitelných dílů a materiálů. Konfigurátor je postaven jako variantní, tj. pro každý typ dílu (uzel kusovníku) jsou definovány možnosti / varianty, kterými může být daný díl u daného typu výrobku (výrobkové řady) osazen. 

 

 

 

Na obrázku výše je uvedena definice variabilní konfigurace pro model STRIPO 5220, výběr varianty (C/D/H/J/K) pro osazení pozice „kolečka“. 

 

Na základě specifikované konfigurace aplikace vygeneruje seznam dílů a materiálu pro výrobu. Popsaný systém kontroluje správnost zadání konfigurace výrobku obchodníkem. Toto vše je možné bez toho, aby bylo nutné předem definovat všechny možné kombinace možných konfigurací.

Na základě vytvořené rozpisky dílů pro konfigurace výrobku je provedena rezervace ve skladech dílů a materiálu a také kalkulována cena výrobku podle zvolené varianty.

Zvolená varianta výrobku vygeneruje současně slovní popis konfigurace, který je uváděn ve výrobní dokumentaci a především v dokladech určených pro odběratele.

Na zakázce převzaté od odběratele je uvedena kromě specifikace modelu i detailní specifikace konfigurace modelu výrobku (tzv. konfigurační řetězec). Této specifikaci je přiřazen automaticky příslušný postup a ostatní již je prací systému.

Aplikace automaticky generuje zprávy o stavech objednávek pro zákazníka a tyto rozesílá e.mailem. Na obrázku níže je Zakázkový list s detailním popisem konfigurace výrobku a rozpiskou komponent a materiálu pro výrobu.

 

Informace o zajištění (rezervaci) dílů a materiálu ve skladech pro objednávku jsou k dispozici  kdykoliv a vyhodnocují realizovatelnost specifikovaných konfigurací s ohledem na zásobu komponent. 

 

 

Dispečer výroby má nástroje pro přehledné sledování plnění objednávky. 

 

 

 Obchodní případ – objednávka je sledována v systému od zadání požadavku zákazníka (resp. poptávky) přes výrobu po expedici k odběrateli. Řízení obchodního případu je přitom velmi jednoduché a uživatel vystačí s několika málo funkcemi. Důraz je kladen právě na jednoduchost zpracování objednávky a rychlou a přesnou předvýrobní přípravu. 

 

 

Hlavní přednosti řešení


 • Velké zjednodušení návrhu konfigurace a eliminace chyb uživatele při návrhu variabilních výrobků, kdy není možné předem určit veškeré přípustné kombinace parametrů výrobku.
 • Jednoduché ověření dostupnosti dílů a podpora pro nákup dílů.
 • Automatická kalkulace ceny zvolené konfigurace výrobku (výrobní i prodejní ceny).
 • Přehledné sledování obchodního případu.
 • Vysoká míra automatizace procesu. Úspora pracovní síly v celém procesu od příjmu požadavku až k dodání. 

Translation in progress

 

Slezská tvorba je výrobní družstvo s dlouholetou tradici ve výrobě a exportu vánočních ozdob. Základním sortimentem u skleněných ručně foukaných a malovaných vánočních ozdob jsou koule vyráběné ve velikosti od 4 do 10 cm , olivy, rakety, zvonky, špice, volně foukané tvary a výrobky foukané do forem. V nabídce podniku je více jak 10 000 různých dekorů. 

Výrobky firmy Slezská tvorba jsou prodávány po celém světě. Největší podíl produkce je dodáván odběratelům v USA, Německu, Holandsku, Rakousku, Itálii, Velké Británii, Francii, Belgii a Austrálii.

Aplikace MAGIS PRO byla úspěšně implementována v podniku Slezská tvorba právě pro řízení procesů souvisejících s výrobou vánočních ozdob. Aplikace pro řízení výrobních procesů je propojena s ekonomickými moduly systému MAGIS, které jsou v podniku implementovány rovněž.

Výroba je organizována jako zakázková, řízená požadavky (objednávkami) zákazníka. Výroba na sklad se provádí spíše výjimečně, a to především jako rezerva pro případ poškození výrobků, nebo jako rezerva pro pokrytí výrobní ztráty (označována zde jako lomovost). Přeci jen – vánoční ozdoby jsou křehké zboží.

 

Katalog výrobků 


Výrobce si vede katalog vzorů (výrobků) s popisem a grafickým návrhem nového vzoru nebo fotografií již realizovaného vzoru. Pomocí aplikace podnik spravuje archiv veškerých již realizovaných vzorů s podrobnými popisem, který je jedním z bohatství podniku. 

Katalogový list výrobku umožňuje zaznamenat podrobný popis vzhledu výrobku a také „konstrukci“ výrobku / vzoru.

 

 

Seznam výrobků  

 

 

 

Detail výrobku  

 

Požadavky odběratelů – objednávky


Požadavky zákazníků na dodání zboží jsou evidovány jako poptávky resp. posléze objednávky.

Níže uvedený pohled je pohledem na položky konkrétní objednávky odběratele (v tomto případě odběratele ORNEX). Položky jsou kódovány podle katalogu vzorů výrobků. Výrobky jsou dodávány obvykle v baleních „Kr – krabice“. Aplikace umožňuje definovat automatický přepočet na kusy výrobků (viz koeficient Přepočet množství = 6).

 

 

 

Níže je pak zobrazen detail položky dokladu / požadavku odběratele s podrobně definovanými parametry výrobku v pravé části obrazovky.

 

 

Cenotvorba – správa ceníků


Pro automatické oceňování výrobků prodejní cenou lze definovat řadu ceníků, které mohou být přiřazeny pro zákazníka nebo zakázku podle různých pravidel. Níže je uveden seznam ceníků s uvedením měny ceníku a platnosti ceníku.

Systém ceníků umožňuje přizpůsobit aplikaci zavedeným pravidlům cenotvorby v podniku a zcela automatizovat ocenění položek objednávek prodejní cenou.

 

Technologický kusovník a technologický předpis


Technologické kusovníky pro výrobu jsou evidovány pro jednotlivé výrobky nebo skupiny výrobků v archivu. Kusovník pro výrobek lze zobrazit a připravovat (editovat) v tabulkovém znázornění a/nebo ve znázornění hierarchického stromu.

V rámci kusovníku jsou v daném případě uvedeny výrobní operace, vstupující díly (polotovary) materiál, viz kódování :

  Ope … seznam výrobních operací

  Výr … seznam dílů (polotovarů / jiných výrobků) nutných pro výrobek

  Mat … rozpis materiálu s vazbou kód na skladové položky ve skladu

 

 

 

Použitím technologického kusovníku pro konkrétní objednávku vznikne (po vyhodnocení parametrů, např. variant) technologický předpis položky objednávky. Níže uvedený pohled zobrazuje technologický předpis vztažený a přepočtený na konkrétní položku objednávky (přepočteno množstvím uvedeným u položky).

Technologický předpis může být zobrazen rovněž v hierarchické (viz obrázek níže) nebo tabulkové podobě.

Jiný pohled na technologický předpis, v tomto případě je zobrazen seznam předepsaných výrobních operací. Stanovený způsob ocenění operací (viz sloupec Ocenění) má vliv na výpočet kalkulací – viz dále.

 

 

 

Kalkulace

Kalkulace nákladové ceny výrobku / položky objednávky je s použitím aplikace velmi snadným procesem na „stisknutí tlačítka“. Kalkulace se provádí podle nastaveného technologického předpisu a dalších souvisejících informací, např. podle ocenění skladových položek ve skladech, ocenění výrobních operací (výkonů).

Kalkulace je založena na kalkulačním vzorci, který je uživatelsky nastavitelný a lze jej modifikovat podle konkrétní podnikové metodiky.

 

 

Níže uvedený pohled znázorňuje rozbor jedné z vypočtených nákladových položek, a to pracnost. Obdobným způsobem lze provádět detailní rozbor i ostatních položek kalkulačního vzorce.

 

 

 

Sledování výroby

Výroba je zadávána pomocí tzv. Průvodek. Průvodka je k objednávce generována aplikací automaticky na základě schváleného technologického předpisu a některých dalších parametrů.

 

Odvádění zadané práce podle zadání výroby je prováděno po jednotlivých předepsaných výrobních operacích (včetně operací prováděných v kooperaci) a znázorňuje jej následující pohled.

 

V uvedeném příkladu množstevní údaj Zadáno označuje předepsané množství (podle objednávky a technologického předpisu), Polotovar je celkové množství polotovarů vydaných pro operaci z výrobního meziskladu, Vstup je množství z předchozí operace (tj. Odvedeno) + vstup ze skladu polotovarů (Polotovar) a Odvedeno je potvrzený výstup z dané operace.

Výsledky jednotlivých operací mohou být sledovány ve výrobním meziskladu, přičemž aktualizace meziskladu je zajištěna automaticky.

Ukončením poslední operace je pak hotový výrobek, který je připraven pro převedení do expedičního skladu. Níže uvedený pohled znázorňuje právě frontu položek připravených na odvedení do expedice.

 

Sledovat stav plnění jednotlivých položek objednávek odběratelů lze průběžně např. pomocí níže uvedeného pohledu. Ještě větší detail stavu položky pak poskytuje pohled na rozpracovanost jednotlivých operací – viz pohled výše (Odvedení – zadání).

 

 

Centrální menu aplikace


Funkce aplikace jsou voleny z centrálního menu, které je konfigurováno individuálně pro uživatele podle jeho uživatelského profilu.

 

 

 

Přínosy aplikace MAGIS PRO v podniku Slezská tvorba 


 • Přesná evidence požadavků zákazníků a informace o stavu jejich realizace.
 • Přehledné a přitom jednoduché řízení výrobního procesu. 
 • Uživatelsky jednoduchý výpočet cenových nákladů a ocenění výrobků.
 • Uživatelsky jednoduchý výpočet kapacitní náročnosti.
 • Signalizace nedostatečného množství pro zajištění objednávky již v průběhu výroby, např. při překročení limitu lomovosti.
 • Podpora aplikace pro specifické kombinované výrobky a jejich specifická balení, tzv. assorty, a sortimenty.
 • Podpora pro výpočet odměňování pracovníků.
 • Velmi dobré přizpůsobení aplikace specifikům výroby vánočních ozdob, což je v daném případě výroba s velkým podílem lidské práce.
 • Minimalizace administrativy spojené se zajištěním výroby.

Charakteristika firmy 


Firma MAGMA Servis, a.s. působí v oblasti služeb. Provádí dodávky a montáže složitých technologických celku a dále servis těchto technologických celku. Hlavním odběratelem firmy je IVAX Pharmaceutical s.r.o. (bývalá Galena a.s.). Firma MAGMA Servis a.s. má v současnosti cca 150 pracovníku. 

V současné době firma poskytuje své služby odběratelům v provozech:

 • Chemických 
 • Farmaceutických 
 • Potravinářských 
 • Strojírenských 
 • Čistíren odpadních vod 
 • Ekologizace tepelných zdrojů

Veškerá činnost firmy je podchycena v rámci evidence zakázek, tj. jednotlivých akcí. Opakující se činnosti menšího rozsahu jsou evidovány jako celoroční zakázky. V rámci ekonomického zpracování a firemní administrativy je velký důraz kladen na přesné a věrohodné zpracování zakázek a jejich ekonomickou rozvahu (srovnání nákladu a výnosu každé zakázky).

 

Struktura systému MAGIS


Struktura systému je v této instalaci následující:

 • Účetnictví a výkaznictví, majetek. 
 • Finanční účetnictví. 
 • Mzdy - mzdová a personální evidence.
 • Zásobování materiálem.
 • Servis, tj. řízení údržby strojů a zařízení pro třetí strany.

Systém MAGIS je zde založen na typových řešeních (modulech) systému MAGIS. Modul Servis je založen rovněž na typových modelech MAGIS (moduly Služby a Řízení údržby), avšak se poměrně rozsálhlými úpravami, díky nimž apliakace odpovídá procesům řízení zakázky v rámci MAGMA.

Modul Servis pokrývá evidenci jednotlivých akcí (tj. zakázek) na realizaci služeb, a to od zahájení zakázky po vyúčtování odběrateli. Poskytuje informace pro odměňování pracovníku, které je postaveno na mimo jiné i na výpočtu ziskovosti zakázek.

V minulosti firma vedla jednoduché účetnictví. Které bylo při transformaci na a.s. nahrazeno podvojným. Pro uživatele systému MAGIS to znamenalo pouze výměnu účetního modulu a změnu některých nastavení. Veškerá ostatní zpracování zůstala beze změny.

Provoz systému MAGIS


Prvá verze aplikace byla implementována počátkem roku 1998. Základní stavebním kamenem je modul Servis, což je zakázkový systém evidující veškeré poskytované služby, prodané výrobky a zboží a související náklady. Prvá implementace byla ještě na bázi starší verze MAGIS V5, která byla určena pro textová uživatelská rozhraní (systém DOS nebo unixové terminály). V dalším období byla aplikace postupně aktualizována až na současnou verzi MAGIS V9.

Každá servisní činnost musí být ve firmě podchycena v systému pod zakázkou. Menší akce jsou evidovány pod některou z celoročně otevřených zakázek. 
Zakázka má (kromě jiných údajů) definován začátek a konec, odběratele a plánovaný rozpočet. Na zakázku jsou evidovány veškeré vydané materiály (automaticky zajišťuje Zásobování), provedené kooperace (vazba na přijaté faktury) a provedené vlastní výkony (vazba na Mzdy). V rámci pravidelného nebo nárazového vyúčtování zakázky jsou provedené práce a materiál vyúčtovány (fakturovány) odběrateli, tj. dílčí nebo závěrečné vyúčtování zakázky.


Základním údajem pro zjištění evidenci všech naběhlých nákladu je účetní konto zakázky přirazené ke každé akci při jejím otevření (a standardně shodné se zakázkou).
Vyúčtování (fakturaci) zajišťuje modul Servis na základe evidovaných nákladových položek (materiál, kooperace, práce – tj. vlastní výkony) opatřených prodejní cenou a dále na základě předem nastavených pravidel pro vyúčtování.  Cílem je maximální automatizace procesu fakturace (automatizovaný billing systém s minimálními zásahy uživatele ). 

Po uzavření akce (zakázky) nebo i v jejím průběhu je možné sledovat a srovnávat naběhlé náklady zakázky s fakturované částky, tj. jsou prováděny kalkulace profitability zakázek. Výsledky kalkulace jsou mimo jiné podkladem pro odměňování servisních pracovníků.

 

Schema aplikace v podniku  

 

 

Výhody implementace MAGIS PRO 

 • Přesná evidence servisních činností. Přesně podchycené naběhlé náklady včetně vazeb na provtní evidenci těchto nákladů. 
 • Automatizace vyúčtování servisních prací vůči odběratelům podle nastavených pravidel. Kontrolní systém ("je vše správně vyúčtováno ?"). 
 • Aplikace dovoluje přesný a okamžitý přehled o jednotlivých profitabilitě zakázek.  

Z pohledu managementu podniku implementace systému MAGIS umožňuje především průběžné sledování a vyhodnocování jednotlivých akcí firmy s minimálním administrativním aparátem. Veškeré doklady jsou automaticky propojeny na ekonomický systém a účtovány. Systém splňuje představy vedení firmy týkající se informační podpory všech hlavních činností.

Translation in progress

 

 

Výroba sendvičových panelů a prvků pro dřevostavby NOVATOP 

 

Podnik Agrop Nova a.s. je jedním z největších evropských výrobců vícevrstvé masívní desky – biodesky (SWP – Solid Wood Panel). Dále pak vyrábí pod svou vlastní novou značkou NOVATOP dřevěné sendvičové panely pro použití ve stavebnictví (dřevostavby) a také další výrobky ze dřeva, pro které je biodeska základní komponentou. 

Aplikace MAGIS PRO byla implementována v podniku pro řízení obchodních, výrobních a zásobovacích procesů, řízení vztahů se zákazníky a pro vedení účetnictví. V případě montovaných sendvičových panelů aplikace podporuje detailně celý výrobní proces včetně značení jednotlivých dílů panelů a značení panelů jako hotových výrobků.

 

 

Sendvičové panely

Panely jsou výrobky, kde základním vstupním materiálem (resp. polotovarem) je biodeska příslušných rozměrů a dále pak sada dílů (žebra, výztuhy) individuálních rozměrů vyráběných rovněž ze dřeva. Veškeré díly vzhledem k individuálním rozměrům jsou vyráběny na zakázku, výroba na sklad nepřipadá v úvahu. Biodeska naproti tomu je obvykle vyrobena předem a využívá se pro výrobu panelu tedy skladová zásoba tohoto polotovaru.


Aplikace MAGIS PRO v podniku umožňuje sledovat potřebu dílů, jejich dostupnost ve výrobním meziskladu a podporuje kompletaci při montáži finálního panelu. Jednotlivé díly panelů jsou (podle kusovníkového rozpadu) evidovány systémem a jsou v procesu výroby označeny jedinečnými výrobními čísly. Aplikace pro tento účel vytváří identifikační lístky obsahující bar-code, které korespondují s výkresovou dokumentací panelu. Vyrobené díly jsou evidovány ve výrobním meziskladu. Po ukončení kompletace (montáže) panelu z dílů je proveden automatický odpis dílů z meziskladu dílů.

Aplikace umožňuje identifikovat každý jednotlivý vyrobený panel pomocí unikátního výrobního čísla, tiskne pro každý panel identifikační list panelu. Přesnost výroby i přesnost identifikace panelu, dále pak přesné dodání konkrétního panelu na stavbu v určený den a v předem stanoveném pořadí vyskládání panelů na paletě jsou naprosto zásadní požadavky zákazníka, které ovlivňují úspěch celé zakázky.

Výrobní číslo panelu je navíc využíváno i pro detailní sledování výrobního procesu při kontrole kvality. Pomocí kamerového systému je např. snímána operace lepení jako doklad pro dodržení výrobního postupu.

Z hlediska organizace výroby je výroba panelů typickou zakázkovou výrobou řízenou požadavky zákazníka a s atypickými výrobky. Většina vstupních komponentů je zajišťována systémem just-in-time.
 
 

 

 

Řezivo, výroba SWP- biodesky

Aplikace podporuje evidenci základní vstupní suroviny pro výrobu panelů i biodesky, tj. balíků řeziva. Veškeré nakoupené řezivo je vyskládáno do balíků, které jsou přesně identifikovány a evidovány podle typu dřeviny, kvality a rozměrů. Jsou podchyceny veškeré pohyby řeziva v podniku (proložení, sušení, výdej do výroby). K usnadnění evidence je opět využíván bar-code umístěný na identifikačním lístku každého balíku, který je snímán pomocí mobilního terminálu.


Řezivo je základní vstupní surovinou jednak pro veškeré komponenty (díly) panelů a hlavně pak pro biodesky. Tyto již představují složený výrobek, který je jednak dodáván jako finální výrobek odběratelům, jednak slouží pro výrobu stavebních panelů NOVATOP.

Aplikace MAGIS PRO podporuje uvedené skladové manipulace, umožňuje sledovat výrobní proces při výrobě dílů a biodesky a podporuje plánování výrobního procesu. Výrobní proces je podporován včetně určitých odlišností od klasické (řekněme strojírenské) výroby, kdy v daném případě nelze zcela přesně a do detailů definovat materiálovou normu a kusovníkový rozpad.  
Aplikace umožňuje naplánovat výrobu dílů pro biodesky a výrobu samotné biodesky od výdeje řeziva z komory sušárny po zabalení cílového výrobku. Rovněž umožňuje sledovat detailně odvádění výroby a evidenci vyrobených polotovarů na výrobním meziskladu.
Aplikace zpracovává kalkulace výtěžností řeziva, které jsou jedním ze základních kontrolních kriterií výrobního procesu.

 

Rekapitulace hlavních podporovaných procesů

 • Evidence skladů řeziva s využitím bar-code a mobilních terminálů (balíky řeziva dle dřevin a kvalit).
 • Obchodní evidence, evidence objednávek odběratelů. Smlouvy. Sledování realizace.
 • Evidence výroby vícevrstvé desky (biodeska), evidence výrobních operací, denní dílenský plán výroby.
 • Evidence výrobních meziskladů ve vazbě na odvádění výrobních operací a normy spotřeby (technologie). Automatizace evidence spotřeby polotovarů při výrobě vícevrstvé desky podle technologických norem.
 • Zadání výroby podle naplnění komor sušárny. Výrobní plán. Spotřeba řeziva podle balíků řeziva.
 • Výroba dřevěných panelů (pro dřevostavby) – složený výrobek, evidence dílů, spotřeba dílů.
 • Kalkulace nákladů výrobku. Uzávěrka výroby (m3, ks, m2).
 • Značení hotové výroby identifikačními listy výrobku, identifikační list palety. Paletizace. Využití bar-code.
 • Sledování výtěžností (dle zakázek, dle období, … ). 

 

 

Hlavní přednosti softwarové aplikace 

 • Průhledná obchodní evidence a přehled o aktivitě odběratelů. 
 • Automatizace přípravy výroby a podpora pro dispečerské sledování výrobního procesu. 
 • Příprava výrobní dokumentace.
 • Zjednodušení nákladových kalkulací na výrobu atypického výrobku. 
 • Přesná evidence materiálu (řeziva), přesný přehled o rozpracované výrobě podle jednotlivých polotovarů. 
 • Denní uzávěrka rozpracované výroby podle polotovarů. 
 • Přesná evidence dílů pro montáž panelu, jednoduché ověření dostupnosti dílů, zjednodušení procesu montáže panelů. 
 • Aplikace poskytuje podporu pro přesné dodání výrobků (panelů) k montáži na stavbu podle plánu pokládky. 
 • Provázanost výrobní a obchodní evidence na finanční a účetní evidenci. 

 

Vzorové obrazovky aplikace 

Translation in progress

 

Nová verze aplikace MAGIS PRO byla v roce 2009 implementována ve firmě FEMONT Opava spol. s r.o., která se zabývá výrobou a montážemi montovaných hal a ocelových kontrukcí. 

Společnost FEMONT OPAVA s.r.o. (www.femont.cz) se zabývá výrobou a montážemi ocelových konstrukcí a hal. Převážnou část produkce tvoří montované haly, které jsou určeny pro průmyslové účely, supermarkety, autosalóny, čerpací stanice pohonných hmot a další použití. Základem výrobního programu společnosti jsou lehké montované ocelové haly systému VEDE.
Firma má vlastní projekční kancelář pro zpracovávání projektové a výrobní dokumentace. Realizuje ve vlastních výrobních provozech výrobu ocelových částí konstrukcí, dále pak dodává a kompletuje stavbu s využitím pomocí nakupovaných dílů (okna, dveře, opláštění apod. …).

Aplikace MAGIS PRO ve společnosti Femont byla v dřívějším období využívána pouze pro zpracování finančních a účetních informací, zásobování a mzdovou agendu. V roce 2008 byl podnikový systém doplněn o aplikaci (modul) pro „MAGIS - Řízení zakázky“, která řídí a monitoruje proces přípravy realizace zakázky od přijetí požadavku po předání stavby. Největší důraz je kladen na sledování výroby ocelové konstrukce a jejich součástí – dílů.

Obchod

Aplikace eviduje obchodní smlouvy a požadavky odběratelů a jejich stavy (stav schválení, stav plnění, změny). jako položky objednávek jsou uváděny jednotlivé části stvby (nakupované části, vyráběné části) včetně ocelových konstrukcí. Na základě objednávek (resp. vyráběných částí - ocelových konstrukcí) je sestavován a průběžně aktualizován obchodní plán - resp. naplněnost výroby. Plánování i plnění plánu je sledováno v hmotnostních jednotkách (tuna) podle jednotlivých zakázek.

 

Příklad objednávky s položkami

 

Evidence výrobních dávek

Konstrukční příprava a výroba

Průběh realizace zakázky, pokud jde o vyráběné položky objednávek (tj. obvykle ocelové konstrukce a jejich části), je sledován detailně podle jednotlivých vyráběných dílů - částí konstrukcí.

Jsou sledovány následující kroky procesu realizace zakázky:

 • potvrzení realizace obchodem,
 • konstrukční příprava a předání do výroby,
 • převzetí výrobou a postup výrobní realizace,
 • odvedení dílů do expedičního skladu a expedice na stavbu,
 • stavební realizace.

Průběh zakázky je sledován po jednotlivých dílech konstrukce tak, jak jsou tyto rozkresleny v rámci konstrukční přípravy.

Součástí aplikace je vazba na Autocad. Z aplikace AutoCad jsou importovány seznamy dílů a jejich detailní specifikace včetně počtu a hmotnosti dílů a hlavně detailní rozpisky materiálu pro každý díl. Toto umožňuje provádět automatický odpis materiálu ze skladu materiálu po odvedení výroby.

Výkony pracovníků ve výrobě jsou sledovány pomocí výrobního terminálu, resp. s využitím osobního identifikačního čipu je identifikováno zahájení práce pracovníka na zakázce a také ukončení práce na zakázce (režim měření výkonů "Start - Stop"). Výsledkem je mimo jiné detailní výkaz pracovníka s dopadem na odměňování.

Dalším podstatným výstupem procesu zpracování zakázky je průběžné sledování naběhlých nákladů na zakázku (výkony výroby, materiál, kooperace, nakupované díly) a po vyúčtování odběrateli rovněž vyhodnocení ziskovosti zakázky.

Workflow

Aplikace řeší komunikaci mezi jednotlivými útvary. O změnách stavů zakázky i jiných významných událostech v systému jsou informováni vybraní uživatelé pomocí systému řízení událostí, který je součástí workflow zakázky.

Informace o změnách (revizích) v zakázce jsou také podstatnou součástí procesu zpracování zakázky, jelikož tyto změny nastávají velice časo i v průběhu celé akce. Informace o změnách jsou směrovány rovněž jako významné události na určené uživatele.

 

Žurnál událostí

 

Informace pro management

Aplikace poskytuje průběžné informace o plněních a rozpracovanosti jednotlivých zakázek a dále souhrnné informace o naplněnosti a rozpracovanosti výroby v podniku obecně. Stav rozpracovanosti je hodnocen v daném případě v hmotnostních jednotkách.

Hlavní přednosti a přínosy softwarové aplikace

 • Průhledná obchodní evidence a přesný přehled o postupné realizaci obchodního případu.
 • Obchodní plán sestavený z objednávek a poptávek.
 • Konstrukční příprava a příprava výrobní dokumentace. Značné zjednodušení odpisování materiálu ze skladů.
 • Detailní monitoring procesu zpracování zakázky po ose obchod – konstrukce – výroba- zajištění kooperací a nákupu materiálu – expedice – stavební realizace.
 • Zjednodušení nákladových kalkulací na realizaci zakázky.
 • Provázanost výrobní, obchodní evidence a účetní evidence.
 • Přehled pro management o naplněnosti výroby a rozpracovanosti zakázek.
 • Podpora procesů podle zásad řízení jakosti dle ISO 9000.

Translation in progress

 

Smurfit Kappa Packaging  

Smurfit Kappa Packaging je největším evropským výrobcem a prodejcem kartónových obalů, vlnité lepenky a papíru. Své výrobky dodává podnik nejen na tuzemský trh, ale významná část produkce je vyvážena do zahraničí. U finálních výrobků, tj. obalů je prakticky celá produkce vyráběna na zakázku podle podmínek kontraktů s odběratelem. Podnik je organizačně členěn na divize a střediska. Informační systém v podniku pravidelně a úspěšně prochází náročnými audity.

 

Struktura MAGIS CB


Systém MAGIS je v podniku využíván od roku 1994. Od té doby prošel postupnými inovacemi, z nichž poslední byla implementace verze "UniPaaS 2010" v roce 2010. Systém MAGIS zajišťuje v podniku podporu pro řízení a rozhodování v následujících oblastech:

 • Zásobování, skladování, skladové manipulace
 • Nákup
 • Prodej, řízení obchodního případu
 • Plánování a řízení výroby
 • Finanční operace, billing
 • Rozhraní na řídící systémy strojů a linky (válečkové dráhy)
 • Rozbory a analýzy (Manažerský systém).
 • Kontrolu a řízení jakosti

Aplikace zajišťuje průběžné a přehledné sledování a řízení obchodního případu (zakázky) během celé doby zpracování: cenová nabídka - obchodní smlouva – technologická příprava a předběžná kalkulace nákladů (ceny) – předání do výroby – plánování výroby (rezervace kapacity a času zpracovatelských strojů) - monitoring výroby - odvedení hotové výroby do expedice – zpracování dokladů pro odběratele (dodací listy) - expedice - fakturace. Následuje vyhodnocení zakázky a vyhodnocení úhrad spojených se zakázkou. Veškeré transakce jsou průběžně (on-line) účtovány na základě přednastavených účetních předpisů.

V průběhu procesu "zakázky" je průběžně sledováno zajištění zdrojů pro realizaci zakázky, tj. především dostupnost základního materiálu a výrobní kapacity zpracovatelských strojů.

Pro komplexní hodnocení činností podniku především na úrovni top-managementu systém poskytuje výkonné nástroje kategorie MIS (Manažerský Informační Systém). Analýzy a rozbory jsou zaměřeny především na prodej a ekonomické výsledky. Aplikace generuje denní rozbor o profitabilitě výroby  - tzv. Daily Mirror.

Přímé řízení skladových operací v paletizovaném skladu umožňuje implementace aplikace MAGIS CB na mobilních a vozíkových terminálech (Motorola). Terminály jsou připojeny do systému bezdrátově pomocí RF-sítě. Umožňují získávat okamžitý přehled o dodávkách materiálu pro konkrétní zakázku. Toto umožňuje dispečerovi okamžitě reagovat na problém v zásobování a změnit včas plán. Inovovaný modul Operativní plánování (implementace zahájena ve 4.Q. 2002) řeší plánování zpracovatelských strojů a poskytuje nástroje pro minimalizaci časových ztrát.

Systém jako celek přestavuje pro podnik integrovaný a výkonný nástroj řízení od nejnižší úrovně řízení výrobního procesu po vrcholová účetní zpracování a rozbory.

Další podrobnosti o aplikaci MAGIS CB jsou uvedeny zde ...