Modul Finance slouží především k dokonalému zachycení veškerých finančních toků mezi Vaší firmou a okolním světem a finančních toků uvnitř Vaší firmy. S aplikací finance pracují především fakturanti, účetní a podnikový manažeři. Za pomoci této evidence mohou Vaši pracovníci okamžitě reagovat na nežádoucí stavy a odhalovat případné chyby v hospodaření s finančními prostředky. Mimo jiné poskytuje možnost správy finančních agend subjektů bez ohledu na jejich velikost, právní formu organizace a organizační strukturu. Modul podporuje zpracování a evidenci prvotních dokladů typu faktura, pokladní doklad, příkaz k úhradě, bankovní výpis, dobropis, půjčka, vrubopis, atd. Modul obsahuje celou řadu analytických funkcí, určených pro zpracování podkladů pro manažery o finančních tocích. Aplikace se zabývá problematikou na úrovni pořízení a úpravy finančních dokladů, správy dokladových řad, jejich modifikace pro přizpůsobení chování systémů, které vyhovuje konkrétním podnikům, možnost párování dokladů z hlediska vazeb mezi fakturami přijatými a vystavenými doklady příjmu a to až do úrovně jednotlivých položek těchto dokladů, evidenci daňových položek a vytvoření podkladů pro daňové nebo kontrolní hlášení s možností odeslání na daňový portál, evidenci a odesílání EET, možnost tisku finančních dokladů, výstupní analýzy, sledování saldokonta dle různých kritérií, možnosti propojení (odeslání) dokladů na systémy třetích stran a nebo také kontace dokladu podle volitelných parametrů za účelem vytvoření účetních vět.

 

Přednosti aplikace MAGIS Finance

  • Dokonalý a operativní přehled o platební kázni Vašich odběratelů a stavu Vašich závazků.
  • Snadná možnost řešení pohledávek a závazků formou zápočtů.
  • Detekce chyb v platebním styku.
  • Analýzy struktury Vašich příjmů a výdajů a to i k libovolnému datu zpětně.
  • Přehled o pohybech hotovosti a o pohybech finančních prostředků na Vašich účtech.
  • Podpora více měn, triangulace měny.