Systém je určen pro rychlé a spolehlivé zpracování agend mezd a personalistiky. Do systému vstupují systémoví pracovníci (pracovníci výpočetního střediska), vedoucí mzdové účtárny, vedoucí personálního oddělení a jednotlivé účetní. Modul může být úspěšně využíván ve zjednodušené verzi v malých organizacích, ale také ve středních firmách a větších organizacích.

Přednosti aplikace MAGIS Mzdy

  • Použití systému značně zjednoduší zpracování obou agend, umožní interaktivní práci všech účetních s aktuálními daty, při zachování všech přístupových práv.
  • Uživatel bude mít k dispozici pouze údaje, které potřebuje pro svou práci, včetně výstupních sestav.
  • Mzdový systém může být integrován s docházkou, podporovanou elektronickou evidencí.
  • Autory programu jsou neustále sledovány legislativní změny, ty jsou zapracovávány do verzí programu. Uživatel je o všech legislativních i ostatních změnách informován.