Poskytuje možnosti vytváření a editaci nových firem až do úrovní subjektů a kontaktů. Součástí funkcionality tohoto systému je kromě výše uvedené možnosti evidence poskytnutí také funkcionality pro možnost efektivně spravovat jednotlivé firmy na základě automatické správy například z hlediska kredit limitu, aktivity firmy atd. 

Konkrétní aplikované funkce

  • Obecná funkcionalita pro zpracování adres a kontaktů. Je dostupná ve všech modelech, kde se pracuje s adresou.
  • Subjekty (Adresář subjektů / firem / partnerů / dealerů / …).
  • Contact Management.

Přednosti aplikace MAGIS CRM

  • Podpora řízení celého cyklu kontaktu se zákazníkem.
  • Správa obchodních případů a klientů.
  • Podpora pro hodnocení odběratelů a dodavatelů.
  • Porozumění a podpora péče o zákazníka.
  • Zvyšování spokojenosti zákazníků při zlepšování klíčových procesů.
  • Tvorba marketingové strategie k udržení stávajících zákazníků a získání zákazníků nových.
  • Přehled o obchodních příležitostech a jejich vyhodnocení.