Jsme výrobci a dodavatelé aplikačního software pro podnikovou sféru. Vítejte na domovských stránkách společnosti DATA-Software spol. s r. o. Naším produktem je modulární ERP systém MAGIS, analytické nástroje kategorie Business Intelligence na platformě QlikView a další  softwarové aplikace. 

Firma DATA Software je česká společnost zaměřená na vývoj, prodej a implementace aplikačního software pro podnikovou sféru. Našim zákazníkům dodáváme kvalitní aplikace, které pocházejí převážně z našeho vlastního vývoje. Naší vizí je poskytovat řešení s optimální mírou přizpůsobení individuálním potřebám budoucích uživatelů. Přímý kontakt vývojářů se zadavateli projektů nám dovoluje pružně reagovat na potřeby zadavatelů projektů a koncových uživatelů. Našim zákazníkům poskytujeme kvalitní služby související s implementacemi našich softwarových řešení, s jejich údržbou a dalším rozvojem. 

sídlo společnosti

Historie firmy se datuje od roku 1992. Z počátečních 6-ti pracovníků původní softwarové divize mateřské společnosti vznikla v roce 1992 samostatná firma DATA-Software spol. s r.o., která se od svého vzniku zabývá hlavně vývojem a implementacemi vlastních softwarových produktů, určených pro řízení firem a podniků. Tato činnosti dnes zahrnuje vývoj a podporu systému MAGIS PRO a také vývoj specifického zakázkového softwaru.

Důraz naše firma v minulosti i nyní kladla vždy na kvalitní produkty a také na kvalitní doprovodné služby našich konzultantů. I z tohoto důvodu jsme držitelem certifikátu kvality ISO 9001 pro vývoj a implementace softwarových aplikací. Velkou pozornost věnuje neustálému zvyšování hodnoty a kvality našich produktů, které dodáváme našim zákazníkům. 

EuroCert_logo

Centrála naší společnosti je v Opavě, firma má pobočku v Praze a zastoupení v Brně.  


Sídlo naší firmy v centru Opavy poblíž městského divadla můžete najít na mapce zde.

 

Proč my ?

aneb přednosti našeho přístupu k řešení projektů softwarových aplikací.

  • Operativnost řešení požadavků. Přímá komunikace zadavatele projektu s výrobcem softwarové aplikace bez prostředníků vytváří předpoklady pro rychlé řešení individuálních požadavků na aplikace. Mnozí zákazníci se přesvědčili, že v možnostech následného rozvoje dodaných aplikace jsme velmi pružní a aplikace rostou s růstem jejich nároků.
  • Individuální řešení. Vysoká míra přizpůsobení aplikací individuálním potřebám. Využíváme k tomuto účelu jednak vysoké míry parametrizace již vytvořených aplikací, ale také efektivní nástroje typu aplikační generátor, pomocí kterých můžeme poměrně pohodlně modifikovat a rozšiřovat prototypové aplikace. Disponujeme vlastní programátorskou kapacitou, kterou využíváme pro nastavení a přizpůsobení aplikací a pro další rozvoj aplikací.
  • Vysoká odborná zdatnost konzultantů a vedoucích projektů jsou garancí kvalitního řešení. Konkurenční výhoda v oborech, kterým se věnujeme dlouhodobě a cíleně (viz typová oborová řešení). Úspěšně využíváme v našich komerčních aplikacích a řešeních výsledky projetku Výzkumu a vývoje, jehož jsme účastníkem.
  • Kvalitní a funkčně bohaté typové softwarové aplikace. Pravidelně ověřujeme aktuálnost našich aplikací, vyvíjíme nové funkce v souladu s požadavky zákazníků a v souladu s trendy v této oblasti.
  • Používáme moderní vývojové technologieNaše aplikace jsou značně nezávislé na technické provozní platformě. Pomocí jediné vývojové technologie umíme  vyvíjet aplikace desktopové, internetové, mobilní pro různé typy zařízení.
  • Spolehlivost a stabilita dodavateleNaše společnost je vysoce kladně hodnocena nezávislými agenturami, které se zabývajjí shromažďováním kreditních informací o firmách a hodnocením jejich finanční stability. U řady těchto společností máme nejvyšší možný rating. 
  • Historie firmy a kvalitní reference. Za dobu naší činnosti od roku 1991 jsme úspěšně realizovali celou řadu i velmi náročných projektů. Veškeré zahájené  projekty jsme úspěšně předali k užívání našim zákazníkům. 
  • Pravidelně úspěšně absolvujeme certifikaci procesů vývoj software a implementace software dle normy ISO 9001:2009Toto zaručuje ověření kvality řízení těchto procesů nezávislými auditory. 

 

 

Rádi Vám budeme prezentovat naše možnosti  a produkty podrobněji při osobním setkání.