MAGIS je modulární ERP systém, určený pro řízení obchodních a výrobních podniků a firem, případně podniků s jiným zaměřením, např. pro poskytovatele služeb. MAGIS je vytvořen pomocí moderních vývojových technologií. Díky své modulární struktuře, vysoké míře parametrizace a vývojovým nástrojům typu „aplikační generátor“ může být systém velmi pružně přizpůsoben individuálním potřebám firmy.

 

MAGIS Pro / MAGIS Lite – komplexní řešení pro firmy

Logo Magis                                   


MAGIS je modulární informační systém, určený pro řízení obchodních, výrobních podniků a firem, případně i podniků s jiným zaměřením, např. pro poskytovatele služeb. 

MAGIS je vytvořen pomocí moderních vývojových technologií. Díky své modulární struktuře, vysoké míře parametrizace a vývojovým nástrojům typu „aplikační generátor“ může být systém velmi pružně přizpůsoben individuálním potřebám firmy. 

Naše společnost je garantem vývoje systému jako celku a spolu se svými partnery zajišťujeme implementace. Aplikace MAGIS PRO je určena pro instalace s počtem uživatelů 6 a více a využívá architekturu klient/server. Pro malé instalace je určen balíček MAGIS Lite, kde platí omezení do 5-ti uživatelů. Tato aplikace může být provozována i v sítích typu peer-to-peer, tj. bez vyhrazeného serveru. 


Modulová struktura je znázorněna na následujícím obrázku:

Schéma MAGISu

 

Aplikace MAGIS PRO je v různých modifikacích využívána v různých typech firem. Pro různá specializovaná odvětví byly postupem času na základě obecného řešení MAGIS PRO vytvořeny specializované odvětvové modifikace aplikace, jak jsou uvedeny níže:

 

 • MAGIS Market. Aplikace určená pro řízení obchodních firem nejrůznějšího typu.
 • MAGIS CB. Verze aplikace pro výrobní podniky především v oblasti výroby obalů a kartonáže. Aplikace pokrývá velmi detailně veškeré procesy obvyklé v těchto podnicích. 
 • MAGIS Služby. Tato aplikace je určena pro podniky poskytující služby. Aplikace je využívána např. v podnicích technických služeb měst a obcí.
 • MAGIS Řízení údržby. Aplikace postavená na modulu Řízení údržby, který je součástí MAGIS PRO. Slouží pro podporu provádění údržby strojů a zařízení v podnicích, které mají vlastní středisko údržby, případně pro firmy, které tyto služby poskytují třetím stranám.
 • MAGIS Doprava. Aplikace postavená na modulu Doprava, který je součástí aplikace MAGIS PRO. Tato aplikace je určena pro evidenci vozidel a mechanismů, sledování jejich provozu a pro vyhodnocování nákladů na jejich provoz a údržbu.
 • MAGIS RV. Varianta aplikace MAGIS pro výrobní podniky zabývající se malosériovou a kusovou zakázkovou výrobou. Obsahuje nástroje pro řízení zakázek výroby, technologickou přípravu, plánování a řízení výrobních operací v případě diskrétní výroby. 
 • MAGIS MES. Monitoring výrobních operací v reálném čase. Sledování operací v režimu Start-Stop přímo u stroje. Aktualizace plánu výroby podle rychlosti stroje.
 • MAGIS OV. Zahrnuje moduly pro opravárenský průmysl. Subsystém byl implementován např. pro řízení oprav kolejových vozidel.


Použití aplikace MAGIS v různých odvětvích obchodu a výroby i služeb je možné vysledovat z popsaných případových studií a z referenčních instalací - viz Reference.

Příklad aplikace MAGIS na mobilních terminálech ve skladech hotové výroby (expedice) je popsán zde.

 

Přednosti aplikací MAGIS

 • Funkční výbava, podpora veškerých obvyklých procesů v obchodních nebo výrobních firmách, případně firmách podnikajících v oblasti služeb.
 • Provozní stabilita, robustnost řešení.
 • Vysoká míra individuálního přizpůsobení. Přímá komunikace s výrobcem SW aplikací.
 • Stabilita dodavatele, certifikace dle norem ISO 9000 pro procesy vývoj SW, implementace SW.
 • Škálovatelnost aplikace – aplikaci přizpůsobíme Vašim podmínkám podle Vašich nároků a velikosti. Aplikace může růst s Vašimi požadavky.