Aplikace Zásobování je rozdělena do dvou modulárních informačních systému:

 • Zásobování a prodej.
 • Nákup zboží a materiálu.

Zásobování a prodej

V rámci modulu zásobování a prodej jsou pokryty potřeby zaměstnanců podniků v pozici skladníků, expedientů, zadavatelů rezervačních zakázek, prodejců, podnikových manažerů apod. V rámci této sekce je umožněno uživatelům spravovat evidenci zásobovacích nebo prodejních skladů na základě vybrané metodiky evidence skladových zásob, příjem položek na sklad, evidence pohybů skladových položek, výdej mezi sklady, maloobchodní či velkoobchodní prodej či přesun zásob mezi sklady včetně vystavení potřebných dokladů vstupu, prodeje a dalších.

Tento systém poskytuje dále možnosti pro online evidenci skladové zásoby do podrobnější evidence položek (například na úroveň výrobních čísel, manipulačních jednotek), možnost pořizování a modifikaci dokladových řad dle potřeb různých podniků, které ovlivňují další chování životních procesů skladové zásoby. Uživatel má možnost zobrazovat statistiky o pohybech ve skladech za uplynulá období pro následné zpracování marketingových informací. Systém poskytuje pružnou tvorbu prodejních cen, možnost rezervování položek skladu pro konkrétní zákazníky odběratelů, vystavování prodejních dokladů ze zakázek, provádět platby nebo fakturaci online. Dále poskytuje možnost vytváření inventur nebo uzávěrek skladu anebo také přecenění skladové zásoby včetně možnosti zahrnout do přecenění doklady, pohyby a další entity systému.

 Konkrétní aplikované funkce

 • Sklady.
 • Položky zásob (zboží, materiál, polotovary, služby...).
 • Cenotvorba.
 • Příjem zboží.
 • Prodej – zpracování Zakázek skladu (objednávky odběratelů).
 • Prodej / Výdej: zpracování výdajových dokladů.
 • Inventury skladů, přecenění zásob, uzávěrky.
 • Výstupy – rozbory.
 • Exporty do univerzálních formátů a ostatní funkce.
 • Evidence obalů.

Nákup materiálu a zboží

V rámci nákupu zboží a materiálu jsou pokryty potřeby většiny zaměstnanců podniků v pozici obchodníků, plánovačů, obchodních manažerů a případně dalších uživatelů tohoto IS. Systém poskytuje možnost evidence objednávek zboží, vedení evidence dodacích podmínek dodavatelů, vytváření plánů nákupu atd.

Tento systém poskytuje možnosti pro vytváření, editaci a specifikaci dokladových řad objednávek pro upřesnění procesů vystavování nákupních objednávek, možnosti tvorby a editace dokladů objednávek. Evidence objednávek z hlediska různých filtračních mechanismů na základě parametrizace. Systém dále umožňuje schvalování jednoduchým i pokročilým schvalovacím procesem v závislosti na uživatelsky definovaných pravidlech (tato pravidla budou postupně dále vyvíjeny dle individuálních potřeb firem a s ohledem na moderní trendy schvalovacích procesů). Uživatel má možnost vytvářet tiskopisy objednávek anebo také zobrazovat různé sestavy v této doméně nákupu jako například zobrazit různé přehledy objednaného zboží atp. Součástí technologie je dále inovativní funkcionalita operativního plánu nákupu, která poskytuje uživateli možnost plánovat nákup na základě zohlednění různých entit systému, jako pohybů skladu, disponibilní zásoby, rezervací a dále s možností specifikace filtrů pro výpočet tohoto plánu, který slouží jako podklad pro vystavení objednávek pro konkrétní dodavatele.

Konkrétní aplikované funkce

 • Dodací podmínky dodavatelů.
 • Objednávky zboží (materiálu).
 • Karta dodavatele.
 • Plánování nákupu (MRP).
 • Exporty do univerzálních formátů., ostatní funkce.

Přednosti aplikace MAGIS Zásoby

 • Poskytuje naprosto přesné informace o stavu a pohybu zásob v potřebné podrobnosti.
 • Snadné řízení stavu a pohybu zásob. 
 • Umožňuje sledování nadměrných a nedostatečných zásob a zásob s prošlou lhůtou.             
 • Poskytuje možnost sledování a řízení plnění zakázek.
 • Snadné sledování pohybu zásob z účetního hlediska.