CÍL PROJEKTU: 

Cílem projektu je vytvořit nový unikátní systém umožňující zvýšení produktivity činností při výkonu operací ve skladovém hospodářství, optimalizaci přepravy, distribuce, přípravy zboží k expedici nebo logistiky. 

Naší snahou je poskytování služeb s přidanou hodnotou pomocí „prezentace virtuálních digitálních prvků do reálné projekce reality“ = tzv. rozšířená realita. Teze popsané v tomto projektu jsou součástí strategie Průmyslu 4.0. 

Místo použití papírových dokladů nebo jednoduchých digitálních seznamů, navrhujeme využití mobilních systémů s rozšířenou realitou s informacemi (PDF, obrazové záznamy, grafické prvky) v zorném poli pracovníka, vizualizace prostřednictvím displejů s projekcí (HMD, Head-Mounted Display), kamery nebo AR displej umístěný na vysokozdvižném vozíku (VZV) apod. 

Budoucí pracovník bude mít k dispozici kombinací skenerů a 3D senzorů, které bude schopné definovat počet palet, jednotlivých balíků či jejich objem.  

Tento systém by mohl být používán také k odhalování poškození, predikce vad. 

Pracovník bude v reálném čase získávat informace: např.  

  • Jakou paletu je potřeba naložit jako další v pořadí? 

  • Kam přesně ji v nákladovém prostoru vozidla umístit? (např. podle tvaru, podle místa vykládky nebo dalších požadavků) viz metodika „BOX in BOX“

PŘÍNOSY: 

Obecné přínosy: 

Zvýšení produktivity pracovníka ve skladovém hospodářství až o 15 - 32% 

Snížená chybovost zaměstnanců, každý operátor má svůj seznam objednávek / svůj účet tj snížení počtu reklamací. 

Zvýšení kvality výstupů a pracovních postupů o 30% 

Urychlení manipulace s materiálem o 20 - 30% 

Možnost využití v náročných pracovních podmínkách, kde přináší přidanou hodnotu (např. mrazírny, výškové práce, kouř apod 

Snížení potřeby manuálních lidských zdrojů:

  • Systém urychluje orientaci nových zaměstnanců a přispívá k překonání jazykových bariér u cizinců. 

  • Rychlé zaškolení sezónních nebo nových pracovníků, zkrátit dobu školení zaměstnanců o 50%. 

  • Rozhraní AR aplikací jsou intuitivní, takže uživatelé snadno pochopí, co mají dělat a téměř nepotřebují školení. 

  • Zvýšení bezpečnosti na pracovišti (sklad=místo častých nehod).

    Zlepšení informovanosti o situaci na pracovišti.
  • Dojde ke snížení provozních nákladů ve skladovém hospodářství. 

 

Konkrétní přínosy do praxe: 

Vyvinuté aplikace AR budou umožnovat: 

 Kompletaci a úplnost u složitých dodávek.  

 Rozpoznávat objekty v reálném čase. 

 Navigovat a sledovat polohu VZV uvnitř skladu.  

 Sdílet informace se systémem řízení skladu (WMS).  

• Vizualizovat informace ze systému plánování podnikových zdrojů (EPR) do podoby projekce ve virtuální realitě. 

• Pracovník VZV bude mít díky nově vyvinutému systému intuitivně k dispozici veškeré potřebné informace s přidanou hodnotou. 

 Optimální trasu daným skladem.

 Software pro rozpoznávání objektů zkontroluje automatickým snímáním čárových kódů. 

 Lokalizace v prostoru a nasměrování ke správnému regálu ve skladu. 

 

VÝSTUP: 

Sofistikované zařízení obsahující nejmodernější HW (akcelerometr, gyroskop, infračervený sensor) včetně námi vyvinutého souboru aplikací rozšířené reality. To vše společně funguje jako neoddělitelný celek zlepšující procesy ve skladovém hospodářství. Aktuálně jsme ve stádiu funkčního prototypu, respektive testujícího dema a realizujeme první projekty.