Podnik je významným výrobcem a prodejcem kartonáže z vlnité lepenky a výrobcem obalů z uvedených z kartonáže. Systém MAGIS je v podniku provozován od roku 1994 a je průběžně aktualizován novými verzemi a doplňován o nové funkce. Systém slouží pro komplexní řízení obchodních a výrobních procesů a s návazností na následné zpracování účetní, které je realizováno pomocí celopodnikové aplikace SAP R/3.

Podnik je významným výrobcem a prodejcem kartonáže z vlnité lepenky a výrobcem obalů z uvedených z kartonáže. Systém MAGIS je v podniku provozován od roku 1994 a je průběžně aktualizován novými verzemi a doplňován o nové funkce. Systém slouží pro komplexní řízení obchodních a výrobních procesů a s návazností na následné zpracování účetní, které je realizováno pomocí celopodnikové aplikace SAP R/3. 

Systému MAGIS CB je v podniku využíván pro klíčové podnikové procesy a poskytuje vysoký stupeň automatizace těchto procesů. Aplikace umožnila v podniku aplikovat zásady štíhlé výroby (lean manufacturing):

 • Prodej. Vstup obchodního případu, smlouvy, styk se zákazníkem, správa ceníků a automatické ocenění požadavků. Sledování obchodního případu.
 • Výroba a technologická příprava výroby. Příprava výroby, normy, kalkulace nákladů.
 • Řízení zakázek výroby a detailní plánování výroby. Vazba na řídící výrobní systémy (řídící systém zvlňovacího stroje, řízení válečkové dráhy, automatizovaný lis, ...). 
 • Kalkulace nákladů, profitabilita zakázek, profitabilita podle druhů výrobků. 
 • Odvádění hotové výroby a expedice. Automatické (bezobslužné) odvádění výroby podle palet., evidence expedičních skladů, distribuce k odběrateli, vyúčtování vzhledem k odběrateli.
 • Řízení kvality. Evidence a vyhodnocování měření jakosti výrobků. Atesty. 
 • Zásobování. Materiální zásobování speciálním materiálem, výrobní mezisklady.
 • Certifikace FSC / PEFC. Řízení a kontrola výrobního procesu s ohledem na požadavky certifikace. např. detailní monitoring pohybu materiálu. . 
 • MES, tj. detailní a plně automatizovaný monitoring výrobních procesu. 
 • Vazba na účetní systém SAP R/3. 
 • MIS, velmi obsáhlý Manažerský informační systém pro detailní pokročilou analýzu prodeje a detailní analýzu nákladů na výrobu. Komplexní a pružná podpora pro manažerské řízení a rozhodování. Analýza a rozbory dat především z oblasti obchodu, financí a výroby. Systém čerpá data přímo z primárního systému MAGIS, kvalitně je prezentuje a provádí jejich analýzu.