Podnik je tradičním výrobcem svařovaných a uzlových řetězů a výrobcem obdobných typů výrobků, u kterých základem je délkový řetěz. Do vyráběného sortimentu patří např. různé typy řetězů pro osobní i nákladní automobily, autobusy a traktory (sněhové, záběrové, ochranné). Tradice podniku, který sídlí v oblasti Jeseníků, sahá do roku 1894.

V současné době podnik zaměstnává cca 400 pracovníků, většina produkce je směrována na export.

Systém MAGIS je v podniku provozován od roku 1995 pro oblast ekonomického zpracování a zásobování, aplikace je průběžně aktualizována v souladu se změnami legislativy. V roce 1999 byl systém MAGIS rozšířen o části - moduly pro řízení a plánování výroby a sledování obchodního případu. Významná aktualizace těchto částí aplikace na verzi MAGIS RV UniPaaS proběhla v roce 2015. 
Systém MAGIS je provozován v rozsahu následujících modulů:

  • Účetnictví a výkaznictví, Finance, Majetek
  • Mzdy a personalistika
  • Zásobování - materiálové sklady, výrobní mezisklady
  • Obchod, objednávky odběratelů
  • Technologická příprava výroby 
  • Řízení a plánování výroby, dílenské řízení výroby
  • Kalkulace nákladů
  • Expedice a fakturace 
  • Řízení údržby strojů a zařízení

Aplikace zohledňuje řadu specifik v podnikových procesech, zvláště pak v procesu řízení výroby, které souvisejí se specifiky vyráběného sortimentu - délkových řetězů.