Přední evropský podnik v oblasti dřevo-výroby. Podnik vyrání vícevrstvé velkoplošné masivní desky (SWP) a také složitější výrobky z SWP desek: montované masivní panely pro dřevostavby (stavební systém NOVATOP), dřevěné podlahy, nakonec jako vedlejší produkt lisované brikety. Provozovny společnosti jsou v Plumlově (sklad řeziva, sušička), Ptení (sklady, hlavní výroba) a Opavě (administrativní centrum, vedení společnosti).

Přední evropský podnik v oblasti dřevo-výroby. Podnik vyrání vícevrstvé velkoplošné masivní desky (SWP) a také složitější výrobky z SWP desek: montované masivní panely pro dřevostavby (stavební systém NOVATOP), dřevěné podlahy, nakonec jako vedlejší produkt lisované brikety. Provozovny společnosti jsou v Plumlově (sklad řeziva, sušička), Ptení (sklady, hlavní výroba) a Opavě (administrativní centrum, vedení společnosti).
Systém MAGIS PRO pokrývá v podniku veškeré klíčové obchodní procesy:

  • Ekonomické agendy (účetnictví, styk s bankou, finance)
  • Skladové hospodářství, tj. materiálové zásobování, nákup materiálu a surovin, evidence výrobních meziskladů (polotovary, rozpracovaná výroba). Využívá značení skladových položek (např. balíků řeziva) etiketami s bar.code a pro evidenci jsou využívány mobilní terminály. 
  • Obchod, správu kontraktů, kontrolu kredibility zákazníků. 
  • Plánování a řízení výroby, technologickou přípravu výroby (kusovníky, normy spotřeby s ohledem na kvality řeziva a dřevinu). 
  • Evidenci mezioperačních skladů a rozpracované výroby. 
  • Značení výrobků, expedici výrobků. 
  • MIS, propracovaný manažerský informacní systém, který zastřešuje celou aplikaci a poskytuje detailní analýzy především obchodních dat. 

Veškeré lokality jsou napojeny na centrální aplikační a databázový server.  
Podrobnější popis aplikace je uveden v samostatném dokumentu - případové studii, podrobnosti k aplikaci MIS v podniku také zde.