Aplikace MIS Výroba je určena pro pokročilé rozbory výrobních dat přicházejících přímo od zpracovatelských strojů. Tato splikace je dalším příkladem úspěšné implementace systému MIS QlikView. Aplikace získává velmi detailní data prostřednictvím aplikace MES pro online monitoring výrobních operací, a také data z jiných částí podnikové aplikace ERP. Aplikace MIS Výroba je velmi silný analytický nástroj určený především pro dispečera výroby a pro top-management podniku.

Aplikace umožňuje analyzovat a testovat řadu významných závislostí týkajících se efektivity výroby a vyhodnocením rozsáhlých zdrojových dat poskytuje velmi cenné informace pro optimalizaci celého procesu výroby. Co tedy aplikace umí: 

  • Analyzovat rychlost výroby pro konkrétní stroj nebo skupinu strojů, sledovat vývoj rychlosti stroje (resp. rychlost produkce) na časové ose a na čem rychlost produkce závisí, např. na obsluze stroje - strojníkovi, směně, na typu výrobku …
  • Jaký je počet a délka prostojů a také typy prostojů na strojích a opět vysledovat závislosti na strojníkovi, na konkrétním stroji, na parametrech výrobku, na specifických parametrech zakázky …
  • Sledovat a analyzovat příčiny "mikrovýpadků" - smallstops, tedy výpadků během produkce, které snižují efektivitu výroby a rychlost produkce. Lze sledovat jejich počet i celkovou délku v průběhu každé zakázky a také v čase a srovávat tyto hodnoty v různých obdobích a pro různé typy zakázek a výrobků. 
  • Analyzovat doby přestaveb (nastavení) stroje a jejich vývoj v čase, srovnávat průměrné časy přestaveb v čase, analyzovat výše uvedené závislosti.

 

Vzorové obrazovky z aplikace: 

mis_vyroba_prumer_vykon_a_prestavba

Vývoj průměrné rychlosti stroje měřeno produkcí a vývoj délky představeb. 

 

mis_vyroba_vykony_stroju

Vizualizace vývoje výkonnosti strojů. 

 

mis_vyroba_poruchy

Rozbor poruch podle typů a výskytů. 

 

mis_vyroba_smallstop

Rozbor výpadků v průběhu výroby - produkce (smallstops).