Vážení zákazníci,

v prosinci toho roku jsme úspěšně implementovali funkci napojení na FIO banku v modulu Finance. Jedná se o automatizované komunikační rozhraní, díky kterému lze získat data z účtu a importovat je přímo do modulu. Touto inovací dojde ke zvýšení efektivity práce v modulu.

Hlavním benefitem je zrychlení procesů v komunikaci s bankou. V současné době lze jednoduchým stiskem jednoho tlačítka importovat bankovní výpisy nebo příkazy k úhradě přímo do modulu Finance. Tyto úkony proběhnou bez nutnosti přihlášení do banky nebo předchozího ukládání dat na disk. Vše je provedeno okamžitě, on-line v reálném čase. Veškerá komunikace mezi bankou a naší aplikací probíhá pomocí SSL protokolů s šifrováním. Tuto funkcionalitu jsme začali vyvíjet z vlastní iniciativy, přínosem je však pro všechny naše zákazníky, kteří s modulem Finance pracují. Začátkem následujícího roku dojde k implementaci této funkcionality na další typy bank.

 V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Těšíme se na případnou spolupráci.