Vážení zákazníci,

v uplynulém roce proběhla aktualizace modulu Finance.

Konkrétně se jedná o následující úpravy:

 • Faktury vydané – nastavení vět o osvobození DPH při fakturaci do třetích zemí.
 • Rozšíření poznámky v patičce pro celní účely u faktury vydané.
 • Hromadné odesílání faktur – nová možnost zařadit do odesílání už vytištěné faktury.
 • Rozšíření možnosti odesílání emailů přes systém Finance – nová technologie podporující moderní způsoby šifrování.
 • Tisk sestavy s přepočtem kurzových rozdílů u faktur přijatých a vydaných – automatické vytvoření sestavy do PDF.
 • Vytvoření alternativní technologie k tisku QR kódu na faktuře vydané.
 • Odesílání emailů s FV přes poštovní server a na konci zprávy přidán text: „Originál odeslán na:(emailové adresy, na které byl odeslán)".
 • Nový program – Číselník vazeb daňových skupin (slouží pro importy a exporty z (resp. do) externích systémů. Číselník slouží pro mapování daňových skupin mezi systémy).
 • Možnost tisku certifikátu PDF (elektronický podpis) při tisku faktury vydané.
 • V číselníku nově lze zadat varianta splatnosti pro danou formu úhrady.
 • Přeprogramování sekce Likvidace položková (párovací kritérium dle množství položky).
 • Likvidace dokladová – likvidace podle DL.
 • Doplnění masky pro tisk cen (oddělovač tisíců).
 • Generování faktury ve formátu ISDOC do vlastního adresáře.
 • Pokladní položky – doplnění nového tlačítka „Spotřební daň".

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Těšíme se na případnou spolupráci.