Dne 10.dubna 2022 jsme oslavili již 30. výročí založení naší společnosti.

Firma vznikla na jaře roku 1992 a na počátku čítala pouze 6 zaměstnanců. Hlavní zaměření naší společnosti se za ty roky nezměnilo, jen jsme se rozrostli a prohloubili jsme své znalosti a dovednosti. Stále se zaměřujeme zejména na vývoj a implementaci vlastních softwarových produktů, určených pro řízení firem a podniků. Velká část naší práce je zaměřena na individuální přístup a customizaci našich řešení dle požadavků jednotlivých zákazníků. Naše aplikace neustále rozvíjíme za pomoci týmu našich odborníků, z nichž někteří jsou v naší společnosti zaměstnáni téměř od založení. Naše firma vždy kladla důraz na kvalitní produkty a také na kvalitní doprovodné služby našich konzultantů. V uplynulých letech naše firma změnila majitele a rozšířila své pobočky. V Opavě zůstala centrála společnosti, včetně vývoje a týmu konzultantů, v Praze jsme zřídili další pobočku a obchodní zastoupení máme i v Brně. V roce 2014 jsme se stali držiteli certifikátu kvality ISO 9001 pro vývoj a implementaci softwarových aplikací. 

Rádi bychom vřele poděkovali svým zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům za prosperující spolupráci a těšíme se na její pokračování i dalších letech.