Naše společnost dlouhodobě nabízí svým zákazníkům využívání našich aplikací formou pronájmu. Pokud si zákazník pořídí softwarovou aplikaci tímto způsobem, neplatí jednorázový poplatek za licence software, ale pravidelnou částku za její pronájem po dobu používání této aplikace. Součástí pronájmu jsou i vymezené služby spojené s pronajatou aplikací.

Pronájem standardních aplikací využívají naši zákazníci již řadu let u aplikací typu Účetnictví, Zásobování a prodej. Nyní nabízíme také pronájem aplikací určených pro řízení výrobních procesů.

MAGIS CB verze UniPaaS 2010 je nová verze oborově zaměřené aplikace pro řízení obchodu a výroby především v oblasti výroby obalů, kartonáže a papíru. Aplikace vyniká vysokým stupněm automatizace všech souvisejících procesů. 

V této aplikaci jsme zúročili dlouholeté zkušenosti z vývoje a provozu aplikací MAGIS CB, které jsou využívány u předních společností působící v tomto oboru. Další informace o nové aplikaci jsou ke stažení zde ...

Aplikace MAGIS rozšiřuje nyní možnosti pro automatické ověřování kredibility odběratelů. V rámci aplikace byla zakomponována již dříve možnost ověření kredibility zákazníka z adresáře aplikace MAGIS přímým přístupem na službu Octopus. Tato služba je provozována společností DC Group.

V současné době byla možnost prověření zákazníka rozšířena o přístup na službu CreditCzech.

Dále jsme rozšířili aplikaci MAGIS o periodické a automatické vyhodnocování rizikovosti zákazníků zařazením automatické kontroly s využitím výše zmíněné služby. Pokud je firma označena jako riziková, je proveden příslušný záznam v aplikaci MAGIS a s příslušným dopadem na zpracování obchodního případu.

Doplnili jsme popis modulu MES - Manufacturing Execution System. Modul je volitelnou součástí aplikace MAGIS pro řízení a plánování výroby a je určen pro sledování výrobních operací v reálném čase.

Aplikace MAGIS CB určená především pro řízení výroby obalů a kartonáže byla rozšířenena o modul „Monitoring výrobních operací v režimu START-STOP“. Nové funkce jsou určeny pro detailní a přesné sledování průběhu výroby v návaznosti na zahájení a ukončení výrobní operace. Funkce aplikace  umožňují záznam příslušné události přímo u stroje. Aplikace poskytuje přehled dispečerovi výroby o aktuálně rozpracovaných operacích a stavu zpracování na pracovištích. Aplikace je nadstavbou standardních funkcí aplikace MAGIS CB a doplňuje možnosti dílenského řízení výroby. Aplikace je provázána mimo jiné s funkcemi pro termínování výrobních operací.
Předali jsme do plného produktivního provozu projekt aplikace pro řízení výroby u dalšího významného výrobce obalů z kartonáž - ve firmě Plojhar s.r.o. v Českých Budějovicích. V těchto dnech jsme také zahájili implementační práce na rozšiřujících modulech systému - řízení skladových operací s využitím bar-code a mobilních terminálů ve skladech základního materiálu /přířezů/.