Aplikace MAGIS spolu s příslušným technickým vybavením lze využít pro bezobslužné odvádění hotové výroby, pokud je tato vhodným způsobem identifikována. Tato možnost je aplikovatelná tam, kde lze zajistit při opouštění výroby bezproblémový průjezd hotových výrobků (palet / rolí apod.)  snímacím místem / branou a tyto výrobky jsou vhodným způsobem označeny.

Příkladem je výroba kartonáže, kde palety s hotovou výrobou jsou označeny identifikačními lístky a bar-code. Automatický skener s řídící jednotkou a propojený s vyhodnocovacím software umí  skenovat výrobek (paletu) jedoucí po pásovém dopravníku válečkové dráhy. Toto se děje zcela automaticky v místě, kdy paleta dosáhne aktivní snímací zóny.

Při protnutí zóny "odvádění výroby“, což je vymezený prostor na lince,  skenovací automat vyhledá identifikační kód uvedený na paletovém lístku (nebo i v RFID čipu). Automat je schopen rozlišit správný kód od kódů jiného určení, např. od zákaznických kódů, od kódů pro nastavení CNC automatů apod. Vyhledání kódu a kontrolu kódu provádí skenovací automat. Další kontrolu, a to již ve vazbě na systém sledování zakázek, následně provede úloha „odvádění výroby“. V případě, že automat nenalezne očekávaný identifikátor, je přivolána zvukovou a světelnou signalizací na pracoviště lidská obsluha a linka (dopravník) je zastavena,  případně zastavena na určený časový interval. Prověřená zkontrolovaná paleta je zaevidována ve skladu expedice. Tento krok je propojen s dalšími návaznými procesy, např. s přípravou nakládky a s aplikací pro online monitoring výroby, viz MES - monitoringem výroby.

 

MAGIS_CB_automaticke_odvadeni_vyroby