Modul řeší automatizovanou komunikaci mezi informačními systémy výrobce – uživatele aplikace MAGIS (MAGIS CB / MAGIS PRO) na straně jedné a jeho dodavateli a odběrateli na straně druhé. Komunikace probíhá výměnou strukturovaných zpráv s potvrzením a probíhá přes centrálu SCM. Komunikace není závislá na systému, který používá protistrana.

V současné době aplikace MAGIS CB zpracovává nebo vytváří následující typy zpráv:

 • Order. tj. příjem objednávek do aplikace MAGIS CB od zákazníků.
 • Shipment. Potvrzení o přepravě výrobků k odběrateli. Generování této zprávy je podle předchozího DL vystaveného ve skladu expedice.
 • Goods Receipt. Zpětné potvrzení o příjmu zboží (dokladu) na straně odběratele.
 • Usage. Hlášení o spotřebě materiálu od odběratele v konsignačním skladu (hlášení je dle čísel výrobků). Přijetí této zprávy má za následek vytvoření příslušných dokladů spojených s výdejem z konsignačního skladu.
 • Inventory. Hlášení o zásobě v konsignačním skladu (podle výrobků) od odběratele.
 • Invoice. Zpráva generovaná na základě vystavené faktury k dodávce zboží.
 • In stock. Informace o stavu skladu expedice o výrobcích připravených k expedici.
 • Příkaz k expedici. Vytvoření dodávky – dodacího listu ze skladové zásoby expedice na základě přijaté žádosti odběratele.
 • Order Status. Informace pro odběratele o stavu rozpracovanosti zakázek.
 • Material Order. Objednávka materiálu směrem k dodavateli materiálu (tabulí, rolí).
 • Material Status. Zjištění stavu objednávky materiálu.

Výměna zpráv a jejich zpracování na straně aplikace MAGIS probíhá automaticky. Zprávy představují většinou soubory s definovanou strukturou. Příslušné úlohy na straně aplikace MAGIS jsou provozovány jako bezobslužné v režimu serverové služby.

 

scm_schema