Aplikace umožní následující varianty procesu zajištění základního materiálu pro výrobu:

  • nákup J-I-T (Just-in-Time) 
  • nákup na sklad 
  • zajištění vlastní výrobou 

 

Nákup J-I-T

Materiál (tabule) jsou v tomto případě nakupovány pro konkrétní Zakázku (přesněji Výrobní příkaz) a přesně v potřebných rozměrech a kvalitě, případně s pozicemi rylů. Objednaný materiál nelze použít pro jinou zakázku.

Značení tabulí i skladová evidence jsou podle určení, tj. podle cílové Zakázky (VP). Je podporována ekektronická komunikace se systémem dodavatele materiálu (SCM).

Je souvislost mezi požadavek na materiál a jeho dostupností a potvrzením termínu dodání výrobku.

 

Nákup na sklad

Objednávky univerzálních rozměrů tabulí na sklad, následný ořez na požadovaný rozměr.

Skladová evidence je vedena podle kódu tabule pro kombinaci typ materiálu + kvalita + rozměr, případně i jiná úprava materiálu (ryly).

Aplikace navrhne vhodný materiál z dostupných možností na skladu (zhodnotí přípustné záměny). Aplikace vypočte rozměry zbytků a podle nastavených parametrů automaticky zaskladní použitelné zbytky.

Zásoba skladu je automaticky rezervována nebo požadavek slouží pro objednání materiálu u dodavatele.

Kombinace nákupu cíleně na zakázku (J-I-T) s nákupem "univerzálních" rozměrů na sklad je možná.

 

Výroba tabulí

Tj. výrobce obalů je současně i výrobcem vlnité lepenky. Postup nárokování materiálu z vlastní výroby  je obdobný jako u nákupu J-I-T. Předání požadavku pro vlastní výrobu se řídí obdobným procesem. Je řešena vazba na kapacitní plán výroby, jsou respektována omezení výroby kvalit v daném termínu apod.

 

Materiálový požadavek je upřesněn v rámci technologické přípravy výroby Zakázky (Výrobního příkazu). Materiálová norma je konfrontována se stavem skladu.

za_terminal_4b

 

 Základní materiál a skladové temrinály 

Pro rychlou aktualizaci zásoby a důsledné a bezchybné podchycení všech pohybů položek zásob (v tomto případě palet tabulí nebo rolí) je vhodné použít mobilní skladové terminály se skenerem bar-code nebo RFID čipu.

Palety (role) materiálu jsou identifikovány kódy, které jednoznačně specifikují druh a množství na paletě. Tato identifikace je zajištěna výrobce. Příslušné identifikátory jsou schopni poskytovat rozhodující výrobci základního materiálu.

za_terminal_5

Příklad značení palet materiálu dvojicí identifikátorů

 

Evidence materiálu je aktualizována během každé skladové operace.

 

za_terminal_3

 

za_terminal_4