Aplikace MAGIS CB podporuje online záznam měření jakosti prováděných v rámci přípravy výroby a v průběhu výroby operátorem přímo na výrobním pracovišti. Tato funkčnost může být zabudována přímo do modulu MES pro online monitoring výroby. Záznamy měření provádí operátor - strojník na průmyslovém dotykovém panelu. S pomocí šablon lze předepsat pravidla pro záznam měření jakosti a pravidla pro vyhodnocení těchto kontrol. Pravidla obsahují standardně předpis měřených hodnot, intervaly měření (většinou v jednotkách množství výrobků) a také vizuální návod, jak má být měření provedeno (popis měření).

Aplikace podle nastavené šablony „vynutí“ na obsluze stroje zadání záznamu kontroly podle typu výrobku a výrobní operace. Lze rozlišit šablony (a tím i měřené hodnoty) pro seřízení stroje a šablony pro periodická měření v průběhu výroby. Nesplněné parametry měření, tedy nevyhovující kontroly, jsou signalizovány ihned na panelu dispečera.

V rámci úlohy kontroly jakosti byly zařazeny také funkce pro zobrazení (foto)dokumentace k předchozím reklamacím, nebo jiným problémům ve výrobě, týkajícím se shodného výrobku. To umožní obsluze zaměřit se cíleně na problematické činnosti.

mes_jakost_kontrola_setup mes_jakost_periodicka_kontrola_zaporna seznam zaznamenaných kontrol k výrobní operaci  
vizualizace předchozí reklamace k výrobku signalizace na panelu dispečera - červené políčko vpravo nahoře v seznamu výrobních zakázek