Vyvíjíme individuální a speciální softwarové aplikace na míru podle požadavků zákazníka, případně realizujeme úpravy aplikací již vytvořených. Zajištujeme celý cyklus návrhu aplikace od analýzy problému, návrhu projektu, vývoje software, testování až po implementaci a následný servis.

Příklady speciálních a zakázkových aplikací, které jsme v minulosti úspěšně realizovali:

  • Laboratorní měření RIA. Počítačové vyhodnocení výstupů radioimunologické metody RIA jako jedné z diagnostických metod v nukleární medicíně. Zahrnuje kalibraci měřicích přístrojů s výpočetem parametrů netriviální kalibrační funkce a s optimalizací parametrů kalibrace pomocí matematické metody. Dále zahrnuje získání měřených hodnot z měřícího zařízení, výpočet výsledků měření, protokoly měření a evidenci výsledků. Součástí je reporting pro referenční laboratoř.
  • JOKR – aplikace pro barterové obchodování. Specializovaná aplikace pro správu barterových obchodů, návrh obchodu na základě evidovaných nabídek a poptávek, vypořádání obchodu, správa barterových účtů a další …
  • Řízení oprav tramvají. Specializovaná aplikace pro technologickou přípravu, diagnostiku a řízení oprav tramvají v Dopravním podniku Praha. Tato aplikace byla vzhledem k velmi mnoha specifickým požadavkům řešena jako velmi rozsáhlé a převážně individuální řešení.
  • Obchodně-výrobní procesy pro dřevovýrobu v podniku AGROP NOVA. V mnoha ohledech specializované řešení, vytvořené úpravou typové aplikace MAGIS PRO a individuálním vývojem nových funkčních celků nad touto aplikací. Tímto postupem jsme dosáhli velmi dobrých výsledků pokud jde o automatizaci procesů v podniku, přestože se jedná z velké části o výrobu atypických výrobků.
  • Automatizované a bezobslužné odvádění palet hotové výroby, automatický skener bar-code. Podrobnější popis je uveden zde.

 

Technologie, vývojové nástroje

Pro vývoj používáme moderní vývojové nástroje, které umožňují navrhnout a vytvořit kvalitní SW aplikace v krátkém čase a navíc pro různá provozní prostředí. Umíme vývoj aplikací pro standardní PC, aplikací pro mobilní zařízení a aplikací webových. Aplikace jsou provozovatelné na různém techníckém  vybavení a s různými operačními systémy (Windows, LINUX, UNIX, Android,  atd. …). Aplikace mohou využívat pro uložení dat různých typů databází.

Nejčastěji používaná vývojová technologie:

  • Magic XPA a MAGIC UniPaaS (nástupce Magic eDeveloper) pro client / server aplikace i internetové aplikace včetně RIA - Rich Internet Appliciation
  • Microsoft Visual Studio, C#, .NET
  • databáze MS SQL, Pervasive.SQL nebo i jiné typy DB engine podle volby zákazníka 
  • Delphi